Nya rutiner vid besök på äldreboenden

Regeringens beslut om att häva besöksförbudet skapar många förväntningar både bland anhöriga och vänner samtidigt som det även skapar en del farhågor och rädslor hos de personer som bor på våra äldreboenden.

Vårt gemensamma uppdrag är fortfarande att förhindra smittspridning inom särskilt boende under pågående pandemi. För lyckas med det uppdraget vill vi att ni respekterar följande riktlinjer för att värna om våra äldres hälsa och där igenom förhindrar smittspridning.


Förändrade rutiner inför besök på Särskilt boende och korttidsverksamhet i Älvsbyns kommun

Inför besöket på särskilt boende vill vi att du tar kontakt med avdelningen för dialog angående det planerade besöket. Vi rekommenderar att man som besökare kommer en och en, max två besökare samtidigt.

Vi vill att du som besökare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

  • Stanna hemma om du har förkylningssymtom
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Tvätta händerna
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvika stora samlingar och trängsel
  • Håll avstånd

Du som besökare måste visa extra hänsyn till de boende på grund av deras hälsosituation. Därför vill vi att du som besökare undviker att vistas i gemensamma lokaler med hänsyn till övriga medboende.

Vi erbjuder dig att besöka din anhörig och/eller vän i första hand i särskilt utsett besöksrum. Vi erbjuder dig även att använda munskydd under passagen genom avdelningen till rummet. Personal kommer att ledsaga dig som besökare till den du ska hälsa på.

Inför, under och efter besöket uppmanar vi till god handhygien och kommer därför att erbjuda dig handsprit inför, under och efter besöket. Under besöket rekommenderar vi dig att hålla ett säkert avstånd för att förhindra smittspridning.

”Det är inte över och man bör tänka på hur man kan ta ansvar för att skydda den boende. Det bygger på att alla tar sitt ansvar”

Med vänlig hälsning
Enhetschefer och personal på Älvsbyns kommuns särskilda boenden och korttidsverksamhet

Kontaktuppgifter finns under sidan:

Särskilt boende (Säbo)

Övrigt:

Förebygga smittspridning av covid-19 – för besökare (affisch)

Artikel med kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska om att besöksförbudet hävs