Besöksförbud hävs på äldreboenden

– Att besöksförbudet hävs innebär inte att besök kan ske oreglerat, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar samt Socialstyrelsens föreskrifter om säkra besök och tillhörande rekommendationer gäller. I Älvsbyns kommun införs nya rutiner för de som vill besöka något av kommunens två boenden Nyberga eller Ugglan.

– Vi vill inte ha några oplanerade besök. Ring innan för att boendet ska kunna planera och vid behov föreslå andra tider så att det inte blir för mycket folk samtidigt, säger Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Annika Nilsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Foto Peter Lundberg

Annika Nilsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Foto Peter Lundberg

Boendet erbjuder besökare i första hand besök i ett särskilt utsett besöksrum. Det finns även tillgång till munskydd och handsprit. Personal kommer att ledsaga dig som besökare till den du ska hälsa på. Under besöket rekommenderar vi dig att hålla ett säkert avstånd för att förhindra smittspridning.

Planera besöket

Anhöriga bör prata ihop sig så att inte det blir för många som besöker en person på boendet vid samma tillfälle, det för att undvika trängsel. Tidigare kunde det komma en hel familj på besök men nu kanske det räcker med att det är en eller max två personer.

– Vi är inte på lång väg tillbaka i ett normalläge utan alla besökare måste fundera igenom hur de kan ta sitt ansvar för att minimera risken att föra in smitta på boendet, säger Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

8 fall av covid-19

I Älvsbyns kommun finns ännu inget fall av covid-19 inom äldreomsorgen och bland allmänheten har hittills antalet fall varit lågt, men det dyker upp fall löpande. Fram till i dag har det varit ett bekräftat fall vecka 14, 16, 17, två fall vecka 26 och ett fall vecka 33, 36 och 37. Smittan i Sverige ökar, visserligen från låga nivåer. I Norrbotten har smittan ökat de senaste tre veckorna. Förra veckan (v.39) var det 44 bekräftade fall av covid-19 i länet. De flesta fallen är i angränsande kommuner till Älvsbyns kommun.

Smittade per vecka i Älvsbyns kommun

Smittade per vecka i Älvsbyns kommun

– Vi måste fortsätta att vara väldigt noggranna och följa de föreskrifter som finns. Att stanna hemma vid minsta misstanke om förkylning, tvätta händerna ofta, hålla avstånd och begränsa fysisk kontakt, säger Annika Nilsson.

Något att tänka på är att Folkhälsomyndigheten fortfarande har samma rekommendation kvar: Är du 70 år eller äldre – undvik nära kontakter. Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och vi har alla ett ansvar att skydda äldre mot smitta.

Tillfälliga besöksförbud

Observera att besöksrutinerna kan ändras med kort varsel vid lokala utbrott. Regionens smittskyddsläkare kan besluta om att tillfälligt återinföra besöksförbudet under kortare perioder på ett eller flera boenden.

– Allt vi gör är för att skydda våra äldre. Än har vi en äldreomsorg som är fri från covid-19 och så vill vi att det ska förbli, säger Annika Nilsson.


Om du ska besöka ett äldreboende i Älvsbyns kommun läs även:

Nya rutiner vid besök på äldreboenden

Förebygga smittspridning av covid-19 – för besökare (affisch)