Kompetenscentrum

Kompetenscentrum – Ett brett utbud av möjligheter för alla

Kompetenscentrum, en samlingsplats som erbjuder en rad tjänster för invånare i alla åldrar och situationer. Verksamheten vilar på tre ben: vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.

Vuxenutbildning:

Komvux: Här kan man läsa enstaka kurser eller hela yrkesutbildningar, till exempel busschaufför eller elektriker. De flesta utbildningarna är på plats i Luleå och startar fyra gånger per år. En del yrkesutbildningar kan läsas som distansalternativ. De allra flesta yrkesutbildningarna på gymnasienivå finns tillgängligt på Kompetenscentrum genom upphandlade utbildningsföretag.

SFI: Svenska för invandrare erbjuds på plats i Älvsbyn.

Anpassad utbildning: För elever med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds kurser på både grundläggande och gymnasial nivå.

Arbetsmarknadsenheten:

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA): Stöttar ungdomar som har hoppat av eller inte påbörjat gymnasiet. Målet är att de ska återvända till studier.

Feriejobb: Arbetsmarknadsenheten rekvirerar och förmedlar feriejobb till ungdomar.

Steget Fram: Är ett projekt/insats som delfinansieras av Samordningsförbundet. Målet är att hjälpa medborgare med olika hinder att hitta en långsiktig lösning, till exempel studier eller arbete.

Arbetsmarknadsenheten har också en insats, kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAM), som innebär att du kan bli anvisad från socialtjänsten om du behöver stödinsatser.

Integration:

Integrationspedagog: Stöttar nyanlända i att etablera sig i Sverige. Hjälper till med allt från boende och kontakter med myndigheter till att hitta arbete.

Kompetenscentrum – en resurs för alla

Oavsett om du vill komplettera din utbildning, byta karriär, få stöd i ditt jobbsökande eller integreras i det svenska samhället, har Kompetenscentrum något att erbjuda. De engagerade medarbetarna har en bred kompetens och strävar efter att skapa individuella lösningar för varje person.

Här är några exempel på hur Kompetenscentrum kan hjälpa dig:

  • Du vill läsa en kurs eller en yrkesutbildning.
  • Du är mellan 16–20 år och inte har slutfört dina gymnasiestudier.
  • Du är nyanländ och behöver hjälp i kontakt med myndigheter.
  • Du vill validera din yrkeskompetens.
  • Du vill ha studie- och yrkesvägledning.
  • Du vill ha extra stöd i dina studier.
  • Du vill använda vårt öppna klassrum för att studera.
  • Du vill skriva din tentamen här hos oss.