Vuxenutbildning

Vi erbjuder en trevlig och inspirerande studiemiljö till dig som vill studera.
Vill du kanske läsa upp dina betyg från grundskolan eller läsa gymnasiala kurser för att öka dina möjligheter till en anställning eller vidare studier till universitet/högskola.

Här finns vi

Vuxenutbildningen Älvsbyn
Storgatan 25
942 31 Älvsbyn

Skriva tentamen?

Du som är skriven i Älvsbyn och är universitetsstuderande kan, efter överenskommelse med oss, skriva tentamen på plats hos oss. Detta förutsatt att din utbildningsanordnare godkänner det.
Kontakta oss så vi i god tid kan planera för din tentamen.

Vuxenstuderandeservice
E-post: vux@alvsbyn.se

Telefon: 0929-173 15

Regional utbildning/läs mer om utbildning

CSN
Luleå tekniska universitet – LTU
Skolverket
Studera.nu
Antagning.se

Vi har ett samverkansavtal med fyra andra kommuner i Norrbotten. Vi kallar oss för Vuxenutbildningen Södra Norrbotten. Följ dessa länkar för att komma till övriga Vuxenutbildningar:

Vuxenutbildningen Boden
Vuxenutbildningen i Kalix
Vuxenutbildningen i Luleå
Vuxenutbildningen i Piteå

Kontakt

Vuxenstuderandeservice
Carina Edlund-Jonsson
Telefon: 0929-173 15
E-post: vux@alvsbyn.se

Studie- och yrkesvägledare
Annelie Högkvist
Telefon: 0929-173 24
E-post: annelie.hogkvist@edu.alvsbyn.se

Rektor
Olof Johansson
Telefon: 0929-173 00
E-post: Olof.Johansson@alvsbyn.se

Studiestöd vård:
Gun-Britt Texwall
Telefon: 070-601 60 41
E-post: gun-britt.texwall@alvsbyn.se

Välkommen!