Förskola

I Älvsbyn finns 7 förskolor med totalt 23 avdelningar. I snitt finns det 17 barn/avd. Förskolan strävar efter god kvalité för alla barn i en lugn och trygg förskolemiljö där strävansmålen utgör Läroplanens mål och riktlinjer för förskolans verksamhet: – Normer och värden – Utveckling och lärande – Barns inflytande – Förskola och hem – Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Nedan kan du läsa om verksamheten på de olika förskolorna.

Vi har fått en ny läroplan för förskolan (Lpfö-18). Läroplanen ger personalen i förskolan mål och riktlinjer på hur utbildningen ska bidra till varje barns utveckling och lärande.

TIMMERSVANSENS FÖRSKOLEOMRÅDE

Rektor Marianne Stenvall
Telefon: 0929-175 47, 070-661 75 45
Marianne.Stenvall@edu.alvsbyn.se

Pärlans förskola

Timmersvansens förskola

ÅSENS FÖRSKOLEOMRÅDE

Västermalms förskola

Rektor Carina Ljuslinder
Telefon: 070-667 67 28
Carina.Ljuslinder@edu.alvsbyn.se

Gläntan telefon: 0929-172 46, 070-667 88 24
Hyddan telefon: 0929-171 74, 070-667 88 52
Kojan telefon: 0929-172 26, 070-667 88 56
Nyckelpigan telefon: 0929-171 75, 070-667 88 26

Åsens förskola

Rektor Carina Ljuslinder
Telefon: 070-667 67 28
Carina.Ljuslinder@edu.alvsbyn.se

Ekorren telefon: 070-602 08 45
Granen telefon: 070-602 13 09
Haren telefon: 076-809 25 01
Kotten telefon: 070-602 13 67
Myran telefon: 070-602 07 45

Stigens telefon: 070-601 17 51
Smörblommans telefon: 076-147 23 66 

VIDSELS FÖRSKOLEOMRÅDE

Rektor Pegah Lotfian
Telefon: 0929-175 50
E-post: pegah.lotfian@alvsbyn.se

Korsträsk förskola

Björken telefon: 072-200 01 94

Vidsels förskola

Bikupan telefon: 0929-175 60, 0929-175 61

Vistträsk förskola

Ängen telefon: 070-600 28 52

På kommunen arbetar Anna-Karin Lindström som special-/talpedagog (Mer information och kontaktuppgifter).

Länkar

https://alvsbyn.nuddis.nu

Nuddis handbok för vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter inom förskolan

Läroplan Förskola

Föräldrabroschyr Förskola