Timmersvansens förskola

– Den trygga, roliga och lärorika förskolan…….

Timmersvansens förskola är belägen ca 2,5 km utanför centrum. Förskolan öppnades september 1991.
De fyra avdelningarna heter Idet, Lyan, Holken och Grytet.
Idet tar emot de yngsta barnen, Lyan och Holken har syskongrupper. Grytet är en avdelning med reducerat antal barn för att kunna ta emot barn i behov av särskilt stöd.
För närvarande har vi 63 barn fördelade på de fyra avdelningarna. Utemiljön är varierad med närhet både till skog och fria ytor.

Personalen

Gemensamt för avdelningarna

Idet

Lyan

Holken

Grytet

Våra telefonnummer

Rektor

Marianne Stenvall
Telefon: 0929-175 47