Åsens förskola

Välkommen till Åsens förskola!

Åsens förskola ligger centralt nära en rullstensås. Vi har nära till skogen och en gård som lockar barnen till många olika aktiviteter och utforskande. I vår innemiljö finns det stora rum och ett varierat utbud av pedagogiskt material, en lekhall för lek, motorisk träning och gemensamma aktiviteter. I vårt tillagningskök lagar vår kokerska all mat till förskolan. I ett samarbete med Biblioteket har vi även “kapprumsbibliotek” på alla avdelningar, där barnen kan låna böcker tillsammans med föräldrarna.

Vår målsättning

Åsens förskola ska lägga grunden för det livslånga lärandet och vara:

ROLIG – Barnen ska känna längtan och glädje över att komma till oss.

TRYGG – Barnen ska känna sig sedda, omtyckta och lyssnade till. Vara trygga i sig själv och med oss vuxna.

LÄRORIK – Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö, där vi ser, lyssnar, bekräftar och utmanar varandra, barn och vuxna.

Vi undervisar barnen utifrån “Läroplanen för förskolan” där strävansmålen beskrivs, undervisningen sker både inne och ute, i planerad och spontan form.

Våra avdelningar

På vår förskola finns det sex avdelningar varav en resursavdelning. En avdelning är placerad på Lingonstigen.
Våra öppettider är måndag – fredag 06.00 – 18.00. Vi samarbetar inom huset med öppning och stängning, gemensamma aktiviteter, vid utevistelse samt vid pedagogers frånvaro.

Barn mellan 1-3 år går på:

Ekorren 070-602 08 45
Ekorren

Haren 076-809 25 01
Haren

Myran 070-602 07 45
Myran

Barn mellan 3-6 år går på:

Stigen 070-601 17 51
Stigen

Granen 070-602 13 09
Granen

Kotten 070-602 13 67
Kotten

Rektor: Carina Ljuslinder 070-667 67 28
carina.ljuslinder@edu.alvsbyn.se

Åsens förskola
Enbärsstigen 1
942 32 Älvsbyn

https://alvsbyn.nuddis.nu