Barn och familj

Vårt uppdrag

Vi arbetar för att erbjuda barn, föräldrar och enskilda skydd och stöd i olika situationer. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Vi erbjuder bland annat stöd i föräldrarollen, stöd till barn/unga, information och rådgivning till enskilda och familjer.

Ny e-tjänst – orosanmälan

Den 13 september 2021 lanserade Socialtjänsten en ny e-tjänst ”Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa”.

Här kan du göra en orosanmälan via en e-tjänst om du misstänker att ett barn far illa. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Länk till e-tjänst:

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Denna e-tjänst kan du använda både som privatperson och i tjänsten med anmälningsskyldighet.

Orosanmälningar barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro. Barn och unga som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten.

Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan förutsatt att du inte har röjt din identitet. En anmälare som röjt sin identitet för socialtjänsten kan inte själv bestämma om hen ska vara anonym i förhållande till den som anmälan rör och kan inte heller av myndigheten utlovas anonymitet. Om du i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Handläggare för barn och unga tar emot anmälningar som rör barn och unga.

Telefontid

Alla vardagar kl. 08.00 – 10.00.
Övrig tid under dagen svarar handläggare i mån av tid på samma telefonnummer
Telefon:  0929-173 99

Övrig tid, kvällar och helger, om det är akut – ring Polisen! Telefon 112.

E-post

socialsekreterare@alvsbyn.se

E-post kontrolleras kl. 08.00, 11.00 samt 15.00.

Besöksadress och öppettider

Enheten Individ och famijeomsorgen
Storgatan 25, plan 3

Måndag till fredag kl. 08.00 – 16.00

Dag före röd dag 08.00 – 13.00.

Postadress

Älvsbyns kommun
IFO, Individ och familjeomsorgen
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn

Telefon växel: 0929-170 00
Fax: 0929-174 01, IFO, Individ och familjeomsorgen

Vill du som barn/ungdom veta mer om socialtjänsten?

Klicka in på koll på soc.
Här finns möjlighet att ställa frågor, chatta, se på filmer, lyssna på berättelser av unga samt få förklaringar av svåra ord och annat som du kan möta i kontakten med socialtjänsten. Informationen på den här webbplatsen vänder sig till barn och unga och utgår från deras rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten.