Workshop med fokus på palliativ vård

– Vi har bjudit in från alla Pite älvdals kommuner, regionen och sjukhuset. Så vi är över 120 personer här idag, vilket är kul. Det finns en stor samverkan mellan kommunerna, berättar Johanna Mårdh, samordnare på Region Norrbotten.

– Palliativ vård är ett prioriterat område att jobba med, som både vi och regionen vill utveckla ytterligare. Workshopen är till för att vi ska arbeta ihop och tillsammans titta på vad vi är bra på och vad har vi för förbättringsområden som vi måste jobba med. Sen ska vi ta fram en handlingsplan för hur vi ska fortsätta, berättar Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Älvsbyn.

Robert Cortinovis, Gitt Ström, Rose-Marie Imoni, Annika Nilsson och Johanna Mårdh från arrangörsgruppen.

Robert Cortinovis, Gitt Ström, Rose-Marie Imoni, Annika Nilsson och Johanna Mårdh från arrangörsgruppen. Foto: Peter Lundberg

– Jag tycker att det känns fantastiskt att få vara med på en dag om palliativ vård som är ett otroligt viktigt ämne och där vi alla aktörer är berörda. Jag är otroligt glad att Älvsbyns kommun räckte upp handen och sa att ”vi kan anordna det här”. Alla som är här idag är jätteviktiga, det är de som är närmast patienterna. Det är när vi möter patienten som vi faktiskt gör skillnad, säger Gitt Ström, verksamhetsområdeschef i södra Norrbotten (primärvården i hela Älvdalen med de fyra kommunernas hälsocentraler).

– Vi är här för att bygga starka och hållbara vårdkedjor för den som har, eller behöver palliativ vård. Det är fantastiskt med samverkan och jag ser väldigt mycket fram emot den här dagen, säger Rose-Marie Imoni, länssamordnare för palliativ vård i Region Norrbotten.

– Det finns ett genuint intresse bland min personal att jobba med frågor kring palliativ vård. Vi arbetar nu med en ny riktlinje för palliativ vård som ska antas i kommunen och då är en sådan här dag väldigt viktig för oss, men självklart för alla, för det bygger återigen på samverkan. Vi vill sprida bra och goda exempel och vi vill också få det senaste inom palliativ vård och hur vi ska jobba. Vi har en bra palliativ vård i Älvsbyns kommun och vi har ett bra stöd från det palliativa teamet i Piteå framför allt, men allt går att utvecklas, säger Robert Cortinovis, socialchef på Älvsbyns kommun.