Viktigt meddelande i Älvsbyn

Onsdag 26 augusti

Respektera avspärrningarna

Tyvärr är det nyfikna personer som går in på Polarbröds brandplats och även innanför de avspärrningar som finns.

– Även om polisen inte står och vaktar så får enligt ”Lagen om skydd vid olyckor” ingen utan särskilt tillstånd gå in på brandplatsen och innanför avspärrningarna, säger Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare på Älvsbyns kommun.

På en del platser finns öppningar i avspärrningarna för exempelvis fordon som har fått särskilt tillstånd att arbeta på brandplatsen. Räddningstjänsten ber alla utan särskilt tillstånd att hålla sig utanför avspärrningarna då det även kan vara förenat med livsfara att gå innanför avspärrningarna.

———-

Sanering matolja (Foto: Margareta Lundberg)

Sanering matolja (Foto: Margareta Lundberg)

Uppsamling av matolja (vegetabilisk olja)

Räddningstjänsten och Älvsbyns Energi har under morgonen lagt ut en läns i korsträskbäcken för att samla upp vegetabilisk olja från branden vid Polarbröd som rinner ut via dagvattenbrunnar till korsträskbäcken och vidare ut i Piteälven. Redan under tisdagen påbörjades tömningen av de tankar med vegetabilisk olja (rapsolja) som finns på brandplatsen. Vegetabilisk olja är en typ av flytande fett som framställs ur växter och som lätt bryts ned av naturen. Den vegetabiliska oljan (rapsolja) har använts vid bakningen av Polarbröd.

 


Tisdag 25 augusti

Brandröken

Alla restriktioner/rekommendationer om att stanna inne är borttagna. Ventilation i kringliggande fastigheter går att sätta igång. Tänk dock på att det alltid är så att där det ryker ska man inte vara eftersom all sorts brandrök är dåligt för hälsan. Den mesta röken på brandplatsen går nu rakt upp men vinden kan tidvis trycka ner rök och vid rökpåslag på fastighet ska dörrar, fönster och ventilation stängas.

Brandplatsen

Avspärrningen från 250 meters omkrets har minskats till att bara vara närmast brandplatsen. Två brandstyrkor jobbar fortsatt under dagen med släckningsarbetet. En grävmaskin finns också på brandplatsen för att hjälpa till med släckningsarbetet. Eftersläckningsarbetet kommer att pågå under flera dagar.

Ammoniak

Det är inte längre någon fara för större ammoniakutsläpp på grund av branden. En tankbil kommer under dagen att påbörja tömningen av ammoniaktankarna.

Planerat fjärrvärmeavbrott onsdag

På grund av den omfattande branden på Polarbröd måste fjärrvärmeleveransen tillfälligt stängas mellan kl. 08.00-19.00 onsdag 26 augusti. Avstängningen kan leda till störningar i hela fjärrvärmenätet under dagen men Älvsbyns Energi gör allt för att påskynda arbetet vilket även innebär att reservoljepannan bakom Forum kommer att startas upp.

Vattentillgången är åter normal

Eftersom behovet av vatten på grund av släckningsarbetet har minskat så är tillgången på vatten åter normal. Om vattnet fortfarande är missfärgat kan man spola tills det klarnar. Älvsbyns Energi tackar innevånarna för att ni uppmärksammade vår uppmaning om att hushålla med vattnet i samband med släckningsarbetet. Det gjorde stor skillnad på förbrukningen mot normalt.

 


Måndag 24 augusti

SKOLA, FRITIDS, FÖRSKOLOR

Uppdaterad klockan 13.30

Från och med i morgon tisdag den 25 augusti kommer samtliga förskolor, fritids och skolor i Älvsbyns kommun vara öppna och ha ordinarie verksamhet. Även alla skolskjutsar går i vanlig ordning.

 

AMMONIAKTANKARNA UNDER KONTROLL

Uppdaterad klockan 12.10

Risken för gasutsläpp av ammoniak vid Polarbröd är nu avblåst och Räddningstjänsten släpper därför på restriktionerna och öppnar upp för tåg- och biltrafik. Yttre avspärrningen på 1000 meter för området hävs och flyttas in kring industriområdet. Den nya avspärrningen är 250 meter runt brandplatsen.

Rekommendationen till allmänheten att hålla ventilation, dörrar och fönster stängda ligger fortfarande kvar på grund av brandröken som sprids från området.

 

BRUNT VATTEN I KRANAR

Uppdaterad klockan 10.30

Missfärgat vatten i vattenkranar i Älvsbyns centralort kan förekomma på grund av släckningsarbetet av branden på Polarbröd. Vattnet kan vara grumligt/missfärgat. Undvik om ni kan att spola vatten för räddningstjänsten behöver allt vatten i nuläget. Så observera att INTE spola vatten om det inte är absolut nödvändigt, detta gäller även om vattnet är missfärgat. Något förhöjd järnhalt och viss bismak kan förekomma men det ska ej vara hälsovådligt att nyttja. Om man är osäker så kan man koka vattnet.

 

TRAFIK

Uppdaterad klockan 10.15

Linjerna 242, 241, 36, 32, 31 och 21 är indragna. Gäller tillsvidare på grund av branden i Älvsbyn.

Förtydligande angående avspärrningen. Ut från det avspärrade området går bra att åka, men när avspärrningen tas bort eller området minskas för ingående trafik vet vi inte i nuläget. Räkna med att det kan ta resten av dagen.

 

TRAFIK

Uppdaterad klockan 07.04

Polisen har minskat området för vägarna som är avspärrade in till Älvsbyn till en radie på en kilometer runt branden i Polarbröds fabrik. Klicka på bild nedan.

Avspärrningsradie brand

Avspärrningsradie brand

 

TRAFIK

Uppdaterad klockan 06.26

Polisen kommer att ändra vägarna som är avspärrade in till Älvsbyn till en radie på en kilometer runt branden i Polarbröds fabrik. Troligtvis kommer vi inom kort att få en karta över de avspärrade vägarna.

 

TRAFIK

Uppdaterad klockan 05.17

Samtliga infartsvägar till Älvsbyn är avstängda på grund av en brand i Polarbröds fabrik.

Gäller vägarna: 94 från Norra Byn till Lill Korsträsk. Väg 555 från Ovanmo. Väg 665 och väg 664 från Lill Korsträsk till Övrebyn. Prognos öppnas kl. 17:00.

Tågstopp på grund av kraftig rökutveckling från fabriksbyggnad i närhet av spåret. Ingen prognos finns för tillfället.

För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.

———-

SKOLA, FRITIDS, FÖRSKOLOR

Uppdaterad klockan 05.10

Idag måndag den 24 augusti hålls samtliga förskolor, fritids och skolor i Älvsbyns centralort stängt på grund av branden i Polarbröds bageri.
Förskolor, fritids och skolor i Korsträsk, Vistträsk och Vidsel hålls öppet som vanligt.
Skolskjutsarna till Älvsbyns centralort är inställda idag måndag. Skolskjutsar till Vistträsk och Vidsel går som vanligt.

———-

Uppdaterad klockan 04.55

Kommunens ledningsgrupp håller möte och mer information kommer.

———-
Uppdaterad kl.03.35
Viktigt meddelande till allmänheten i Älvsbyn. Det brinner i Polarbröds fabrik i Älvsbyn. Det finns risk för gasutsläpp av ammoniak. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten.
———-

Uppdaterad klockan 03.05 

Branden i Polarbröds byggnad riskerar att sprida sig till kylanläggning där det finns stora mängder ammoniak. Boende i centrala Älvsbyn uppmanas därför att hålla sig inomhus och stänga dörrar och fönster och ventilation.

Uppdaterad klockan 01.40 

Branden började klockan 22.30 i ett transportband och spred sig sedan till taket på en yta av 100x 50 meter. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn och Räddningstjänsten i Boden och Luleå bekämpar branden som ännu inte är under kontroll.