Bilden visar vårfloden 2010.Bilden visar vårfloden 2010.

Vårflod

Både våren och värmen har nått Älvsbyns kommun och det innebär att snön smälter. Beroende på regnmängder och temperaturer framöver kan vårfloden innebära risk för översvämningar.

Den snabbt smältande snön resulterar i större vattenmängder än normalt, vilket kan leda till översvämningar längs våra älvar och vattendrag.  Prognosen så här långt pekar på en kraftigare vårflod än normalt. Anledningen är den stora mängd blötsnö som fallit i vinter. Årets vårflod kan därmed innebära risk för översvämning och avstängda vägar.

Här nedan kommer vi uppdatera löpande.

240513:

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i diken, bäckar och åar i de sydöstra delarna av Norrbotten, främst vid kusten och i delar av inlandet. Varningen gäller från den 15 maj och tills vidare.

Hur kan det påverka?

🟡 Höga strömhastigheter i vattendragen.

🟡 Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

🟡 Risk för översvämning längs med sjöar och vattendrag.

240516:
Även under helgen (18-19 maj) kommer Älvsbyns kommun i olika funktioner ha koll på älven och övriga vattenflöden. 

Några tips till dig som fastighetsägare:

Översvämning – Krisinformation.se

Mer information:

Väder i Älvsbyn (smhi.se)

River Online (visitalvsbyn.se)

Senast uppdaterad 2024-05-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.