Vägarbete Medborgargatan

För kännedom så kommer Älvsbyns Energi den 3 juni påbörja vägarbete på Medborgargatan i Älvsbyn. Arbetet startar vid korsningen Medborgargatan och Nyvägen. Skolskjutsen kommer via Kyrkogatan ta sig till busshållplatsen som ligger på Medborgargatan.

Under årets karneval den 10 juni kommer vägarbetet stanna upp, så att barnen kan passera på ett säkert sätt. Arbetet kommer även stanna upp under delar av gymnasieskolans examensdag för att eleverna ska kunna springa ut från gymnasieskolan utan störning från ombyggnationerna.

Tänk på att:

  • För dig som har barn med färdväg Medborgargatan och korsningen Medborgargatan och Nyvägen, prata med ditt barn och kom fram till eventuell färdväg till och från skolan.
  • Vägarbetet kan påverka parkeringsmöjligheterna i området runt Medborgargatan, speciellt under examensdagarna.