Svenskt Näringslivs Ranking lokalt företagsklimat 2023

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Resultatet för 2023 visar att Älvsbyns kommun hamnar på plats 6 i Norrbotten, jämfört med plats nummer 3 i fjol. Av Sveriges samtliga kommuner hamnar Älvsbyns kommun på plats 203, vilket innebär ett tapp på 21 placeringar från förra året.

– Jag har konstaterat att trenden varit fallande under några år. Målsättningen är att bryta och vända den trenden under mandatperioden. Frågan är väldigt viktig för mig och oss inom Älvsbyalliansen. Endast tillsammans med näringslivet kan vi skapa tillväxt och inflyttning till Älvsbyns kommun, säger Johan Dahlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Älvsbyns kommun.

Läs mer här https://www.foretagsklimat.se/alvsbyn