Regionala Utvecklings Strategin, RUS

Regionala Utvecklings Strategin, RUS.Regionala Utvecklings Strategin, RUS.

Den 29 maj samlades företagare, civilsamhälle, föreningar,  politiker och tjänstemän för samtal som formar framtiden. Som regionalt utvecklingsansvarig hade Region Norrbotten bjudit in till RUS-dialog för att få inspel till framtagandet av den nya Regionala Utvecklings Strategin, RUS.