Projektledare Anna LjuslinderProjektledare Anna Ljuslinder

Projektarbetet kontinuitetshantering

Sveriges kommuner och regioner är skyldiga, enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, att sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Till följd av detta har Älvsbyns kommun valt att starta ett projektarbete där det arbetas med metoden kontinuitetshantering, detta för att minska sårbarheten i verksamheterna och för att skaffa förutsättningar att hantera krissituationer i samhällsviktiga verksamheter.

Kontinuitetshantering är en metod som används för att kartlägga och planera för att upprätthålla verksamheter och förkorta avbrottstiden, oavsett händelse. Projektet startade upp oktober 2023. Anna Ljuslinder är anställd som projektledare för detta arbete.

 

Senast uppdaterad 2024-02-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.