Näringslivsfrukost 24 november

Del av innehåll:

  • Kompetensarenan: en satsning som ska underlätta kompetensförsörjningen för lokalt och regionalt näringsliv
  • Hur påverkas lokala näringslivet av ett NATO-medlemskap?
  • Lyftet: Åkerbär Fastigheter

En återkommande punkt är information från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se