Medborgardialog på Sensommarfesten

Älvsbyns kommun arrangerar regelbundet medborgardialoger som ett sätt för invånarna och beslutsfattande tjänstepersoner att mötas på ett direkt och enkelt sätt. På lördag mellan klockan 11-14 ges ytterligare ett tillfälle som en av punkterna i programmet på Sensommarfesten.

– För kommunen är det en del i vårt medborgarlöfte som vi har tillsammans med Polisen, att anordna medborgardialoger för att direkt möta våra invånare. Det är ett jättebra tillfälle för medborgarna att tycka till och komma med förslag och idéer, säger Anna Lindberg, kommunchef.

Anna Lindberg, kommunchef, Foto Peter Lundberg

Anna Lindberg, kommunchef, Foto Peter Lundberg

Fokus för denna medborgardialog är trygghet i samhället. Det kommer finnas möjlighet att svara på en enkät som rör frågor om trygghet. Detta blir ett underlag till kommande medborgarlöften som polisen kommer upprätta tillsammans med kommunen. De som svarar på enkäten kan vara med i utlottningen av krislådor och andra priser.

Det kommer också att finnas möjlighet att titta in i polisbil/brandbil och information om hur man sätter ihop en krislåda och gör hjärt- och lungräddning.

På plats i Lomtjärnsparken är Robert Janeheim, polis, Anna Lindberg, kommunchef, Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef och Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare.

Mer av programmet för Sensommarfesten finns att läsa på:

Sensommarfest