Louise är engagerad i sitt arbete som livsmedelsinspektör

Sedan hösten 2018 är det Louise Södersten som arbetar som livsmedelsinspektör på kommunen. Det är hennes uppgift att kontrollera så att de butiker, restauranger och andra företag och föreningar på orten, som arbetar med livsmedel, följer de lagar och bestämmelser som riksdagen och EU klubbat igenom gällande behandling, servering och distribuering av livsmedel.

– Jag är verkligen entusiastisk över mitt jobb. Det är ett väldigt socialt arbete där man träffar många olika människor och företagare.

Allt för konsumentens säkerhet

Förutom att titta på hanteringen av livsmedlen sker även en noga kontroll om varan som säljs verkligen är det som utlovas, samt att information om eventuella allergener är noga utmärkt.

– Målet med den svenska livsmedelskontrollen är att konsumenterna ska få säkert livsmedel och att de inte ska bli lurade om vad maten innehåller. Informationen om vad maten innehåller ska vara enkel att förstå. De får inte bli vilseledda.

Louise är även den som konsumenten ska ta kontakt med om man misstänker att man blivit magsjuk/matförgiftad efter förtäring av inköpt livsmedel. Ju snabbare detta sker desto snabbare går det att stoppa ett eventuellt utbrott.

– Men så länge som jag har arbetat här har jag aldrig fått något samtal om matförgiftning. Och det är ju kul, då är det ett tecken på att restaurangerna och matbutikerna har en bra hantering.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2020

Text: Robin Nilsson