Gemensam plattform för chefer och fackliga

Utbildningen, som hålls av HR-företaget ByHart, syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för medbestämmandelagen (MBL) och hur den kan användas för att skapa en god arbetsmiljö och öka möjligheterna att vara en attraktiv arbetsgivare.

– MBL är en gammal lagstiftning, men den är än mer aktuell idag, säger Lovisa Rosén, HR-chef och utbildare på ByHart. Genom att ge chefer och fackliga en gemensam grund att stå på kan vi skapa en bättre dialog och samverkan, vilket i sin tur leder till en bättre arbetsmiljö för alla.

Information är nyckeln

En av de viktigaste delarna av utbildningen handlar om vikten av information.

– Rätt information, till rätt tid och plats och till rätt mottagare är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut och förhindra missförstånd, säger Lovisa Rosén.

Samarbete trots avsaknad av samverkansavtal

Ett samverkansavtal reglerar hur parterna ska samarbeta i frågor som rör arbetsmiljö, arbetsorganisation och personalpolitik. För tillfället finns inget avtal mellan facken och kommunen och då gäller MBL. Även om samverkansavtal saknas betonar Älvsbyns kommuns tf. HR-chef Minna Öqvist vikten av att chefer och fackliga företrädare fortsätter att samarbeta.

– Vi ska samarbeta oavsett om vi har ett samverkansavtal eller inte. Därför är det viktigt att alla har samma grundläggande kunskap och förståelse om MBL, säger Minna Öqvist.

Bild på Frida Colliander och Lovisa Rosén.

Frida Colliander, HR-specialist och Lovisa Rosén, HR-chef är de två från företaget ByHart som håller i MBL-utbildningen för chefer och fackliga representanter. Foto: Peter Lundberg.

Gemensam utbildning

Att samla chefer och fack på samma utbildning har flera fördelar, menar Minna Öqvist.

– De får en chans att lära känna varandra och bygga relationer och de får en gemensam plattform att utgå ifrån. Det gör det lättare att samarbeta och hitta lösningar inför framtiden.

Utbildningen ger alla samma förutsättningar

I utbildningsgruppen finns det både nya och erfarna chefer och fackliga företrädare.

– Alla har sina egna erfarenheter, men nu har alla samma förutsättningar att jobba med MBL. Det här är en viktig satsning och skapar förhoppningsvis goda förutsättningar framåt, säger Minna Öqvist.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2024

Text: Peter Lundberg