Förbud och poliskontroller vid ishallen

Bilar har kört i fel trafikriktning, trotsat fordonstrafikbeslut, kört fort och omdömeslöst samt parkerat och stått i vägen för skolbussar och trafik som har tillstånd att köra och parkera vid förhyrda parkeringsplatser. Därför har Miljö- och byggnämnden den 11 juni beslutat om en ny lokal trafikföreskrift (se ritning).

Älvåkra parkering information (ritning).pdf

Bilar och andra motorfordon som inte har speciellt tillstånd förbjuds att köra efter Idrottsstigen. Utryckningsfordon, skolbussar och trafik till personalparkeringens uthyrda platser är undantaget från förbudet. Det är helt förbjudet att köra in mot den enkelriktade trafiken på den del av personalparkeringen som är anlagd bredvid ishallen och förbudsskyltar är uppsatta.

Foto: Peter Lundberg

Foto: Peter Lundberg

Det finns en uppenbar risk att en olycka kommer att ske om trafiksituationen inte förbättras. Därför kommer kommunen utöver det nya förbudet be polisen att göra trafikkontroller på området för att stävja trafikproblemet. För att hjälpa bilisterna har kommunen också förtydligat körförbudet på Idrottsstigen med nya skyltar.

– Jag hoppas nu att alla som kör bil vid lämning och hämtning av sina barn läser vägskyltar och följer de trafikregler som gäller vid ishallen, säger Anna-Karin Sandström rektor vid Parkskolan.

Rekommendationer:

Allra bäst för barnens hälsa, miljön och trafiksituationen är om barnen går eller cyklar till skolan, gärna med en vuxen person.

För den som bara ska lämna/hämta barn utan att själv kliva ur bilen:
Kör in på mittersta infarten rakt in mot Älvåkragrillen och stanna vid trottoaren utanför grillen. Låt barnen kliva ut/in på höger sida av bilen direkt till/från trottoaren.

För den som ska gå med barnen till/från skolan och parkera bilen:
Kör in på vänstra infarten (närmast Medborgargatan) och parkera på ledig parkeringsplats.