Flera utredningar är klara och de visar på missförhållanden

Det har varit en turbulent tid för socialtjänsten i Älvsbyn efter de uppmärksammade LVU-fallen. Ett stort antal klagomål, orosanmälningar och avvikelser inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har inkommit från sommaren och framåt. Dessa hanteras enligt kommunens riktlinjer för hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter inom socialtjänsten och av dessa kan vissa bli föremål för en lex Sarah-utredning. Syftet med avvikelserapportering är att upptäcka systemfel och att försöka förhindra att fel upprepas och inträffar igen. Åtgärdsplan upprättas och följs upp.

På grund av bristande utredningskapacitet har kommunen tagit in externt stöd för utredningarna. Nu är utredningarna klara. Kommunstyrelsen (tillika socialnämnd) har idag torsdag 21/12 fått ta del av rapporterna.

Några avvikelser visar på allvarliga missförhållanden och ska därmed anmälas till IVO. Det handlar bland annat om att utredningstider inte har hållits, utredningar har inte slutförts ordentligt och åtgärder har uteblivit. Några åtgärder som vi redan nu måste arbeta med är rutiner för internkontroll och egenkontroller för att komma till rätta med exempelvis utredningstiderna. Här kommer Älvsbyns kommun arbeta med att fastställa och introducera rutiner, samt arbeta med egenkontroll avseende att utredningstider inte hållits. Rapporterna är värdefulla i vårt arbete för att skapa ordning och reda. Det är ett arbete som är påbörjat och som kommer ta tid.

Handläggarna flaggade för rättssäkerheten och avvikelser upprättades och det visar på att systemet fungerar.

– Vi har varit tvungna att gå till botten med detta och försöka få klarhet i vad som hänt och vad som blivit fel. Vi söker systemfelen och det är inte personer vi är ute efter. Vi på Älvsbyns kommun arbetar för att skapa ordning och reda, säger Robert Cortinovis, socialchef.

Utredningarna har också visat att det har varit fel beslutsfattare i fem ärenden om barn och unga. Dessa är så allvarliga att Älvsbyns kommun väljer att gå vidare med en polisanmälan för att se om tjänstefel begåtts. Syftet är inte att hitta syndabockar utan att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika systemfel. Trots det väljer Älvsbyns kommun att gå vidare med en polisanmälan

– Det kan röra sig om urkundsförfalskningar och anklagelserna är allvarliga och vi vill att de prövas av åklagare för att se om tjänstefel begåtts, säger Robert.

Beslutsfattaren som avses arbetar inte längre kvar i Älvsbyns kommun.

Senast uppdaterad 2024-01-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.