Det byggs en ny mötesplats för näringslivet, Älvsbyns Business Center

I det nyligt antagna näringslivspolitiska programmet är ett av de prioriterade områdena att utveckla näringslivets mötesplatser och att öka tillgängligheten. För att möta upp detta kommer Älvsbyns kommuns näringslivsfunktioner att sitta i lokalen. Syftet är att underlätta för näringslivet att komma i kontakt med de som arbetar med näringslivsfrågor.

I Älvsbyns Business Center kommer det även att arrangeras olika evenemang, workshops, föreläsningar och nätverksträffar för att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan företag inom olika branscher. Den nya mötesplatsen ska bidra till ökad tillgänglighet och inspirera till spontana besök.

Fasad Älvsbyns Business Center.

Fasad Älvsbyns Business Center.

Invigning planeras att äga rum efter sommaren. Satsningen finansieras av statsbidrag som är ämnade till att stärka näringslivet.

Faktaruta

Företagsorganisationer, näringsliv, politiker och Älvsbyns kommun har tillsammans bidragit och arbetat fram det näringslivspolitiska programmet.