Charm FoodLab – för framtidens hållbara mat i norra Sverige

Den 1 mars startades Charm FoodLab upp, ett 3-årigt projekt som ska bidra till ökad innovationskraft för framtidens hållbara mat i norra Sverige. I projektet ska ett fysiskt FoodLab i Älvsbyn växa fram, som möjliggör en plats där företag tillsammans kan utveckla framtidens hållbara mat. Förutom ett fysiskt FoodLab består projektet även av kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar och workshops.

Projektet drivs av Älvsbyns kommun i samarbete med Charminorr ekonomisk förening och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Norrbotten, Polarbröd AB, Sparbanken Nord, Stiftelsen Anna Borgeryds minnesfond och Älvsbyns kommun.

Läs mer på:

https://www.alvsbyn.se/naringsliv/eu-internationellt