Branden på Polarbröd

– Det här är en katastrof för ägarna, de anställda och kommunen. Det är stora personliga tragedier, men vi är tacksamma för att ingen kommit till skada fysiskt, säger Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun.

Branden i Polarbröds byggnad i Älvsbyn riskerade till att börja med att sprida sig till en kylanläggning där det finns stora mängder ammoniak. Boende i centrala Älvsbyn uppmanades därför att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun

Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun. Foto: Peter Lundberg

– Kommunens krisledningsstab har varit aktiv under natten och dagen och fortlöpande fattat beslut som exempelvis att stänga skolorna, förskolor och fritids i Älvsbyn. Våran viktigaste uppgift till att börja med var att var att säkra liv och hälsa, säger Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun.

I våra särskilda boenden för äldre stängdes ventilationen av under natten för att minska risken för att brandröken skulle komma in. På det stora hela har det fungerat bra där och inom hemtjänsten. Alla har fått mat och omsorg.

Krisledningsstaben har förmedlat information och viktiga meddelanden från räddningstjänst och kommun till allmänhet, föräldrar med flera. Det har främst skett via kommunens webbplats, lärplattformen Infomentor, sociala medier, sms med mera.

Ammoniaktankarna vid Polarbröd är under kontroll

Risken för gasutsläpp av ammoniak avblåstes vid 12-tiden och Räddningstjänsten släppte därför på restriktionerna och öppnade upp för tåg- och biltrafik. Yttre avspärrningen på 1000 meter för området hävs och flyttas in kring industriområdet. Den nya avspärrningen är 250 meter runt brandplatsen.

– Tankarnas säkerhetsanordningar och ledningar är intakta och trycket ligger under normalt arbetstryck. Vi undersöker nu möjligheterna att på ett säkert sätt tömma tanken på resterande ammoniak, säger Daniel Granberg, räddningschef i beredskap.

Rekommendationen till allmänheten att hålla ventilation, dörrar och fönster stängda ligger fortfarande kvar på grund av brandröken som sprids från området.

– Området är fortsatt avspärrat och eftersläckningsarbetet kommer sannolikt att pågå i flera dagar, säger Daniel Granberg.

Från och med i morgon tisdag den 25 augusti kommer alla kommunens verksamheter att återgå till ordinarie verksamhet. Samtliga förskolor, fritids och skolor i Älvsbyns kommun kommer att vara öppna och ha ordinarie verksamhet. Även alla skolskjutsar går i vanlig ordning.