Älvsbyns gymnasium fick besök av Fairtrade Sverige

Under hösten har arbetet på Älvsbyns gymnasium fokuserat på hållbar utveckling och ökad kunskap om världshandeln. I och med detta har eleverna genomfört Fairtrades ambassadörsutbildning, vilket har resulterat i att många redan blivit diplomerade ambassadörer och andra arbetar med utbildningen just nu.

För att gratulera eleverna och ge dem ytterligare perspektiv på hur hållbar handel är ett verktyg för hållbar utveckling deltog Henrietta Eurenius, från Fairtrade Sverige, via länk. Hon inledde med att berätta om hur Fairtrades arbete kopplar an till Agenda 2030 och gjorde sedan en fördjupning kring mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Eleverna fick därigenom en ökad förståelse för hur våra konsumtionsmönster i Sverige idag bidrar till att driva på fattigdom och klimatförändringar – men också en ökad förståelse för hur vi kan förändra detta genom mer hållbara val. Viktiga frågor att lyfta, inte minst kopplat till att Mål 12 är det mål i Agenda 2030 som Sverige ligger sämst till med.

Henrietta delade också hur hon i sin yrkesroll jobbar för en mer hållbar handel. Exempel gavs på olika former av utbildnings- och engagemangsinsatser och de strategiska samarbeten som Fairtrade byggt under det gångna året. Här lyftes samverkan med bland annat Handbolls-VM, Göteborgsvarvet och Greentime.

Eleverna fick också tips på hur de kan bli mer hållbara i sin konsumtion och erbjöds stöd om de önskar engagera sig eller lära sig mer. Henrietta från Fairtrade betonade avslutningsvis vikten av att involvera barn och unga i framtidens viktiga frågor och att handel – om den sker med respekt för mänskliga rättigheter och vår miljö, kan vara en drivkraft för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Senast uppdaterad 2023-12-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.