Älvsbyn klättrar i undersökning om företagsklimat

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning av företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. Tusentals företagare runt om i landet har genom en enkätundersökning fått svara på vad de tycker om det lokala företagsklimatet. Under tisdagen presenterades undersökningens resultat. För Älvsbyns del blev det en positiv nyhet med ett förbättrat resultat i den regionala rankingen, från fjolårets plats sex till årets plats tre.

Utöver en positiv placering visar undersökningen att företagen gett högre betyg på samtliga enkätfrågor utom en, jämfört med förra årets undersökning. Det sammanfattande omdömet har ökat från fjolårets 3,4 till 3,8. Det visar på att det finns en god samverkan mellan kommunen och näringslivet i Älvsbyns kommun och att det finns en stark vilja att skapa gynnsamma förutsättningar för företag att växa och utvecklas.

– Resultatet är glädjande, att kommunen är en attraktiv plats att verka i är en av våra viktigaste målsättningar, säger Sofia Lundberg, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Den slutliga rankingen presenteras den 25 september.