EU och Internationellt

Älvsbyns kommun ingår sedan inträdet i EU i ett regionalt stödområde som från och med 2007 kallas Mål 2. Här finns möjligheter att söka pengar för olika utvecklingsprojekt.

Bild på Europeiska Unionens strukturfonds logotyp.

EU-finansiering

För att få igenom ett projekt fordras en svensk offentlig medfinansiering och att det följer innehållet i ett programdokument som har fastställts av regionala, nationella och EU-myndigheter i samverkan. Förutom möjlighet att få pengar till utvecklingsprojekt från Regionalfonden Mål 2 ingår vi också i Sociala fonden (ESF-rådet), i Landsbygdsprogrammet och Europeiskt Territoriellt Samarbete (Mål 3).

För mer information

EU-frågor (strukturfonder) – Tillväxtverket
EU-frågor (landsbygd, gränsregional utveckling) –Länssyrelsen
EU-frågor (sociala fonden) – ESF-rådet
Europeiska regionala utvecklingsfonden (tidigare Mål 3) Interreg Nord

North Sweden

Älvsbyns kommun deltar också i ett samarbete med bland annat övriga kommuner i Norrbotten och Västerbotten om ett EU-kontor i Bryssel som heter North Sweden. Målet med verksamheten är att tillsammans med företag, akademi och offentlig verksamhet skapa förutsättningar för att dessa skall kunna verka framgångsrikt på EU-arenan.
Norrbottens EU-kontor

Vänorter

Älvsbyns kommun har för närvarande två vänorter Haapavesi i Finland och Fauske i Norge.
Länk till Haapavesis hemsida (finska)
Länk till Fauskes hemsida (norska)

Aktuella EU-projekt

Nedan hittar du information om våra aktuella EU-projekt. Övriga ej EU-finansierade projekt hittar du på sidan:

Pågående projekt

CHARM Fabriken

Älvsbyns kommun har beviljats stöd för projektet Charm Fabriken. Det är ett samverkansprojekt där Älvsbyns kommun är projektägare och Charminorr ekonomisk förening är projektpart. Projektet ska bidra till ökad innovationskraft för framtidens hållbara mat i norra Sverige. Med fokus på den lilla orten på landsbygden som utgångspunkt kommer projektet präglas av en stark samverkan mellan Älvsbyns kommun och Polarbröd.

I projektet ska ett fysiskt Foodlab i Älvsbyn växa fram, ett lab med namnet CHARM-fabriken som blir en plats där företag tillsammans kan utveckla framtidens hållbara mat. Genom CHARM-fabriken skapas förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion då entreprenörer får en plats för samarbete och innovation. Förutom det fysiska labbet, består projektet även av kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar och workshops.
Projektet pågår mellan 20240301-20270630.

Projektet medfinansieras av ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Stiftelsen Anna Borgeryds minnesfond, Polarbröd AB, Sparbanken Nord, Älvsbyns kommun. Charminorr ekonomisk förening är projektpartner och Älvsbyns kommun är projektägare.