Nämnder och utskott

Nämnderna och utskott ansvarar för myndighetsutövning, planering, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet.

Kommunen har två nämnder (Miljö- och byggnämnden, Valnämnden) och fyra utskott (Socialutskottet, Barn- och fritidsutskottet, Budgetberedningen, Personalutskottet) som ansvarar för myndighetsutövning samt att utarbeta lång- och kortsiktiga mål som ska ingå i kommunens strategiska plan. Målen för verksamheten ska vara tydliga och mätbara. Strategiska planen fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för den dagliga verksamheten, men det är nämnderna/utskotten som ska följa upp och utvärdera den samt föreslå förändringar och omprioriteringar.

Protokoll från nämndernas och utskottens sammanträden att läsa under menyvalet Protokoll och finns också att läsa på biblioteket.

Gemensamma nämnder

Älvsbyns kommun har två gemensamma nämnder med Piteå kommun. Mer information om dem finns på länkarna som leder till Piteå kommuns webbplats. Det är:

Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyn

Överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyn

 

Senast uppdaterad 2022-12-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.