Gymnasium

Älvsbyns gymnasium är en liten och trygg skola med erfarna och kompetenta lärare.

Vi har ett bra utbud av program och inriktningar.

Älvsbyns gymnasium präglas av gemenskap bland elev-elev och elev-lärare.

Välkommen till oss på Älvsbyns gymnasium!