Älvåkraskolan

Älvåkraskolan är en grundskola med elever i åk 7-9 samt anpassad grundskola med elever i åk 6-9. Totalt går det cirka 250 elever på skolan. Skolan är centralt belägen med sporthall, ishall, simhall, idrottsplats samt grönområden.

Vill du ta del utav skolans lagar och förordningar kontakta Skolverket där kan du läsa om grundskoleförordningen, skollagen samt Lgr 22.

Information om InfoMentor

Läs- och lovschema

Information om nationella prov 2023/2024

Ledighetsansökan samt information kring ledighet

Ledighetspolicy skolpliktiga elever
Ledighetsansökan grundskolan

Elevhälsan

Mer information och kontaktuppgifter finns på Centrala elevhälsans hemsida.