Om webbplatsen

www.alvsbyn.se är Älvsbyns kommuns officiella webbplats. På sidan publiceras fortlöpande information om beslut och verksamhet i kommunen. Här finns också möjlighet att skicka medborgarförslag och e-post till politiker och vissa tjänstemän.

Vid problem med webbplatsens funktioner

Rensa cacheminnet:
Om webbplatsen inte fungerar som den ska kan det ligga “skräp” i webbläsarens minne. På datorer kan du tömma det genom att hålla in tangenterna Ctrl+Shift och trycka på Delete-tangenten. Då får du upp en ruta där du kan välja vad du vill ta bort ur webbläsarens minne. Pröva sen att gå in på webbsidan igen. På mobiltelefoner och andra enheter kan du gå in i webbläsarens inställningar och välja att tömma cacheminnet. På mobiltelefoner kan man även pröva att starta om sin telefon efter man tömt cacheminnet.

Övriga problem:
Prova om webbplatsen fungerar bättre med en annan webbläsare. Meddela gärna oss vid fel.

Så här är webbplatsen uppbyggd

Webbplatsen är anpassad för olika typer av skärmar (responsiv) och fungerar därför på datorer, läsplattor, mobiler och så vidare.

Webbplatsen är anpassad till de besökare som behöver ändra storleken på texten och eller behöver byta kontrast. Välj textstorlek i webbläsaren.

Webbplatsens struktur

Nedan redovisas hur webbplatsen ser ut på en vanlig datorskärm. I mobiltelefoner och på surfplattor med mera kan det se lite annorlunda ut men samtliga funktioner finns med.

I sidhuvudet visas kommunens logga (om man klickar på loggan kommer man till startsidan), E-tjänster och blanketter, Mina sidor, Translate (byt språk), kontakta oss, sökfunktionen för webbplatsen, temperatur i Älvsbyns centralort och Aktuellt vattendjup i Piteälven. Vid lägre skärmupplösningar flyttas temperatur och vattendjup till ovanför sidfoten.

Huvudmenyn (huvudingångarna) ligger i den blå listen högst upp på alla sidor.

I vänsterspalten finns navigering på menynivå två eller lägre. Vänsterspalten döljs automatiskt vid lägre skärmupplösningar.

I mitten av sidan
Här presenteras information och ibland länkar till andra sidor och filer. Vid lägre skärmupplösningar presenteras allt innehåll i en spalt.

I högra spalten
Här finns kontaktuppgifter till områdets ansvariga, nyheter, evenemang, populära sidor, webbkameror och annan aktuell information.

I sidfoten finns kontaktuppgifter till kommunen och upplysningar om webbplatsen och cookies (kakor).

Huvudmenyn

Arbete och karriär
Här hittar du information om exempelvis lediga jobb och vikariat med mera.

Bygga, bo och miljö
Här hittar du viktig information och regler om exempelvis avfallshantering och återvinning, sotning, taxor och miljöfarlig aktivitet.

E-tjänster och blanketter
Denna meny är flyttad till sidhuvudet. Här finns E-tjänster och blanketter sorterade efter de tjänster som kommunen erbjuder.

Förskola och utbildning
Här hittar du information om allt från förskolornas till gymnasiets och vuxenutbildningens verksamheter.

Kommun och politik
Under Kommun och politik kan du läsa mer om Älvsbyn. Här hittar du information om borgerlig vigsel, vår Räddningstjänst och om överförmyndare.

Här hittar du även information om den politiska verksamheten som styr kommunen, ledamöter, tider för sammanträden, protokoll och kommunens ekonomi.

Näringsliv
Under menyvalet Näringsliv finns information till företag och om utvecklingsprojekt i kommunen.

Omsorg och stöd
Här hittar du information om vård och omsorg, exempelvis anhörigstöd, daglig verksamhet, anpassad bostad, hemsjukvård, seniorboende med mera.

Uppleva och göra
Här hittar du information om allt från vårat bibliotek och våra sevärdheter till evenemang och matställen. Här finns alltså information om kultur och fritid men även det som riktar sig till turister och besökare.

Personalsidan (Intranätet)
Under menyvalet Personalsidan finns information som vänder sig i första hand till de som är anställda av Älvsbyns kommun. Där hittar de anställda information som berör deras arbete inom kommunen.

Eftersom Älvsbyns kommun eftersträvar öppenhet gentemot medborgarna finns det mesta tillgängligt för allmänheten, men sidan är uppbyggd så att viss information kommer man bara åt när man använder sin arbetsdator eller loggar in.

www.alvsbyn.se/visit

Vi har också gjort en egen webbplats för besökare/turister renodlad från övrig kommunal information. Den finns på sidan www.alvsbyn.se/visit och det är också denna webbplats som visas på de fysiska Turistinformationscentralerna som står utplacerade i kommunen. På denna webbplats finns information om destinationen Älvsbyn. Den sidan innehåller huvudmenyerna; Boende, Evenemang, Göra, Service, Äta. Innehållet i dessa menyer är samma som motsvarande menyer som finns på den vanliga webbplatsen under www.alvsbyn.se/uppleva-och-gora. Ordet “Visit” betyder både på svenska och engelska “Besök”.

Så här gjorde vi

Älvsbyns kommun har en webbmastergrupp med representanter från olika verksamheter som beslutar om övergripande struktur och designfrågor. Ett 70-tal redaktörer lägger in och uppdaterar informationen i webbpubliceringsverktyget WordPress.

Webbplatsen är byggd av Piteåföretaget In The Cold. Länk till deras egen webbplats är www.inthecold.se.

Den nya WordPress-webbplatsen publicerades i sin första publika version 2014-06-25.

Utveckling av webbplatsen

Ett fortlöpande utvecklingsarbete pågår för att förbättra webbplatsen. Om du har synpunkter på sidans helhet eller delar är du välkommen att höra av dig. Vi har gjort det enkelt att kontakta oss genom att klicka på knappen “Lämna synpunkter” där du kan lämna förslag och idéer på hur vi kan göra webbplatsen ännu bättre. Det går även att kontakta oss via kommuen@alvsbyn.se eller telefon 0929-170 00.

Vi hoppas du får en mycket bra dag och hittar den information du behöver på vår webbplats.

/Med vänliga hälsningar Peter Lundberg, informatör Älvsbyns kommun