Information till personal angående Coronaviruset

Texten granskad 2020-07-24 kl. 16.40

Texten uppdaterad 2020-03-19 kl. 08.30

Kommunens ledningsgrupper har fortlöpande möten gällande Coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller boenden, skolor, personal, elever med mera och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Information till alla anställda

För att förhindra ryktesspridning och spekulationer – kommunicera endast fakta.

Arbetsgivaren Älvsbyns kommun vidtar följande åtgärder som gäller för anställda från och med 13 mars 2020.

  • Har du förkylnings-/luftvägssymtom ska du stanna hemma, kontakta din chef och sjukskriva dig.
  • Inga arbetsresor utanför Norrbotten tillåts tills vidare. Begränsa resandet i Norrbotten så långt det är möjligt. Använd om möjligt modern teknik vid möten till exempel Skype, Teams.
  • Upprätta ”handtvättstationer” där det är möjligt. Det vill säga gemensamma utrymmen, personalrum, personalkök, samlingsplatser med mera.
  • På grund av brister i försörjningen av skyddsutrustning, hygienprodukter med mera prioriteras socialtjänstens verksamhet som bedrivs nära äldre och övriga riskgrupper.
  • Överväg att ställa in mindre viktiga möten, träffar och aktiviteter.
  • Personal kommer att omplaceras till andra verksamheter vid behov.
  • Begränsning av ledighet för anställda kommer att ske vid behov.
  • Basala hygienrutiner gäller för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdspersonal.

Alla styrningar som ges gäller hela koncernen även kommunens bolag.

Coronaviruset – det här gäller för ersättning från Försäkringskassan

https://forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Information om coronaviruset kan snabbt ändras

Denna text heter ”Information till personal angående Coronaviruset” och är den senaste publicerade versionen.

Läs även den allmänna informationen till kommuninnevånare ”Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19”.

 

Senast uppdaterad 2020-07-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.