Information till personal angående Coronaviruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller boenden, skolor, personal, elever med mera och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Texten granskad 2021-09-29
Texten uppdaterad 2021-09-29

Information till alla anställda

För att förhindra ryktesspridning och spekulationer – kommunicera endast fakta.

Följande åtgärder vidtas som gäller för anställda, även på kommunens bolag:

Gäller från och med 12 november 2020 till 30 september 2021:

 • Undvik förflyttning mellan enheter.
 • Undvik arbetsresor.
 • Håll avstånd på raster.
 • Undvik fysiska möten. Använd istället till exempel Teams, Skype med mera.
 • Jobba hemifrån om möjligt. Från 12 november 2020 tills vidare finns det möjlighet till distansarbete om det är möjligt för verksamheten. Enhetschef beslutar om detta i samråd med den anställde.
 • Lärarna kan genomföra planeringstid på annan plats än arbetsplatsen.
 • Har du förkylnings-/luftvägssymtom ska du stanna hemma, kontakta din chef och sjukskriva dig.
 • Kommunhusets sammanträdesrum är stängt för mötesbokningar och fysiska besök i kommunhuset hanteras enligt speciella rutiner.
 • Upprätta ”handtvättstationer” där det är möjligt. Det vill säga entréer, gemensamma utrymmen, personalrum, personalkök, samlingsplatser och så vidare.
 • Om det uppstår brister i försörjningen av skyddsutrustning, hygienprodukter med mera prioriteras socialtjänstens verksamhet som bedrivs nära äldre och övriga riskgrupper.
 • Överväg att ställa in aktiviteter.
 • Personal kommer att omplaceras till andra verksamheter vid behov.
 • Begränsning av ledighet för anställda kommer att ske vid behov.
 • Basala hygienrutiner gäller för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdspersonal.

Gäller från 1 oktober 2021:

 • Upphäver rekommendationen att undvika resor i tjänsten
 • Upphäver rekommendationen att jobba hemifrån
 • Upphäver rekommendationen att lärarna kan genomföra planeringstid på annan plats än arbetsplatsen
 • Upphäver rekommendationen att undvika fysiska möten, endast digitala möten
 • Upphäver direktivet att kommunhuset (och övriga gemensamma lokaler) är stängt för mötesbokningar, besök i kommunhuset hanteras enligt tidigare rutiner
 • Vi uppmanar respektive verksamhet att resonera sig fram till hur man ska förhålla sig till digitala möten framöver, det gäller såväl interna möten som externa möten.
 • Kommunledningen fortsätter med coronastab till dess att de bedömer att det inte är aktuellt längre.
 • Precis som tidigare ska medarbetare med sjukdomssymtom aldrig vistas på arbetsplatsen. Den som har sjukdomssymptom ska stanna hemma och vid behov testa sig.

Personalbrist

Situationen kan komma att kräva att medarbetare tillfälligt behöver gå in och arbeta i en verksamhet där man normalt inte arbetar eller rent av arbeta med helt andra arbetsuppgifter än vad man gör till vardags. Det gäller både inom och mellan verksamheter.

Läs mer på – Information till medarbetare om personalbrist

Förhållningsregler för hushållskontakter

Den 1 oktober 2020 gick Folkhälsomyndigheten ut med ny styrning i arbetet med att begränsa smittspridning av covid-19. De nya reglerna kan innebära att vi framledes har personal som behöver stanna hemma och därmed ej kan arbeta, trots att de är friska och symptomfria.

Läs mer på – Anställdas förhållningsregler för hushållskontakter

Coronaviruset – det här gäller för ersättning från Försäkringskassan

https://forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Information om coronaviruset kan snabbt ändras

Denna text heter ”Information till personal angående Coronaviruset” och är den senaste publicerade versionen.

Läs även den allmänna informationen till kommuninnevånare ”Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19”.

 

—–

(Denna sida publicerades första gången den 12 mars 2020 kl. 10.39)