Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Texten granskad 2020-10-06.

Texten uppdaterad 2020-10-06.

Älvsbyns kommun följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset (SARS-CoV-2) och sjukdomen covid-19 och samverkar med andra aktörer i regionen. Kommunens ledningsgrupper har fortlöpande möten, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fattar beslut och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Skydd av äldre och de mest sårbara

Den 1 oktober 2020 hävdes besöksförbudet på kommunens två särskilda boenden för äldre, Nyberga och Ugglan.

Innan besök läs:

Nya rutiner vid besök på äldreboenden (länk)

Vid frågor kontakta respektive enhetschef via kommunens växel.

Anhöriga ska försöka undvika besök på övriga boenden för äldre, gruppboenden och liknande, och aldrig göra ett besök om man har förkylnings-/luftvägssymtom. Att undvika besök skyddar de mest sårbara från smittan.

Det är också viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen eller i andra verksamheter som möter personer i riskgrupper inte går till jobbet om de har förkylnings-/luftvägssymtom.

Stanna hemma om du har symtom

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset så stanna hemma om du har symtom. Vi har en konstaterad spridning av smittan i länet. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med förkylnings-/luftvägssymtom, även lindriga, att stanna hemma och även att avstå sociala kontakter för att inte smitta andra.

Hur länge ska jag vänta innan jag kan träffa andra och gå till jobb och skola? (länk till aktuell information på 1177.se)

Se till att ha god handhygien och följ uppmaningar som myndigheterna ber oss att göra.

Har du allmänna frågor om coronaviruset ska du i första hand ta del av information på de officiella webbplatserna nedan. I andra hand kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden på:
www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus

Coronaviruset – det här gäller för ersättning från Försäkringskassan:
https://forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Förskola och skola

Vi får frågor om vilka symtom som gäller för när man får lämna sina barn eller inte i förskolan eller skolan. Inriktningen just nu är att friska barn och elever går till förskola och skola. Alla som uppvisar något förkylnings-/luftvägssymtom, hosta eller har förhöjd feber stannar hemma tills denne är helt symtomfri och väntar tiden enligt nedanstående länk efter att du blivit frisk innan du går till skola eller jobb.

Hur länge ska jag vänta innan jag kan träffa andra och gå till jobb och skola? (länk till aktuell information på 1177.se)

Kommunens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning på ett flertal sätt och det innebär bland annat att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar förkylnings-/luftvägssymtom, även lindriga. Skolor hanterar frågan på motsvarande sätt.

På krisinformation.se hittar du också tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset:
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasiet och vuxenutbildningen har ordinarie undervisning. Gymnasiet och vuxenutbildningen följer och anpassar verksamheten fortlöpande efter Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd.

Övrigt Skola

Tvätta händerna

Genom att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, minskar du risken både för dig själv och andra att smittas. 1177 rekommenderar användning av handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Tänk på att hosta och nysa i armvecket för att hindra att smitta sprids i din omgivning.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Krisstödfunktion/företagslots för näringslivet

Älvsbyns kommun i samarbete med Företagarna erbjuder en krisstödfunktion/företagslots för det lokala näringslivet på grund av Coronaviruset. Syftet med den nya kontaktmöjligheten är stöd och hjälp i krishanteringen.

www.alvsbyn.se/nyheter/krisstodfunktion-foretagslots-for-naringslivet

Information hos ansvariga myndigheter

www.krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information vid olika typer av kriser och just nu specifikt om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta på sidan:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar

Förbud mot stora evenemang

Som en del i att förhindra smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att sammankomster och tillställningar, både inomhus och utomhus, med mer än 50 personer inte ska hållas, tills vidare. Beslutet gäller antal personer totalt, alltså inklusive både deltagare, åskådare och personal.

Läs mer på:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang

Information till Älvsbyns kommuns personal

Information till Älvsbyns kommuns anställda finns på:
Information till personal angående Coronaviruset

Information på andra språk

Övrigt

Information om coronaviruset kan snabbt ändras.

Läs det senaste och mer på:

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se/norrbotten

Försäkringskassan

Utrikesdepartementet

Sveriges kommuner och regioner

www.alvsbyn.se

 

Senast uppdaterad 2020-10-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.