Anställdas förhållningsregler för hushållskontakter

Texten uppdaterad 2020-12-01

De nya reglerna kan innebära att vi framledes har personal på Älvsbyns kommun som behöver stanna hemma och därmed ej kan arbeta, trots att de är friska och symptomfria.

De nya reglerna i korthet:

  • De nya förhållningsreglerna innebär att personer som bor i samma hushåll där en person är konstaterat smittad av covid-19 kan bli kontaktad av läkare med förhållningsregeln att hålla sig hemma.
  • Syftet är att förhindra vidare smittspridning.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

För dig som anställd är det därför viktig att veta följande:

  • Efter mottagande av förhållningsregler från läkare ska medarbetare omgående även kontakta och meddela arbetsgivaren detta (krav på att stanna hemma kan inte initieras av medarbetaren själv. Det måste ske på hälso- och sjukvårdens initiativ).
  • Medarbetaren har då också rätt till ledighet utan lön från arbetsgivaren.
  • Medarbetaren kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen.
  • Sjukledighet ska endast användas som frånvaroorsak om medarbetaren själv insjuknar.
  • Åtgärden avstängning från arbetsplatsen (AB §10 mom.4) för att förhindra att smitta sprids, är inte möjlig att tillämpa i denna situation.
  • Ersättning till medarbetaren är avsedd lösas genom socialförsäkringen, det vill säga smittbärarpenning.

Mer information på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

Mer information till Älvsbyns kommuns anställda finns på:

Information till personal angående Coronaviruset