Europeiska unionen (EU)

Europeiska unionen (EU) är en familj av demokratiska europeiska länder som gått samman för att verka för fred och välstånd.

EU är inte en stat som skall ersätta befintliga stater, men den är något annat än andra internationella organisationer. EU är helt enkelt en unik organisation.

Medlemsstaterna har upprättat gemensamma institutioner till vilka de har delegerat delar av sin suveränitet, så att demokratiska beslut om vissa frågor av gemensamt intresse kan fattas på europeisk nivå. Denna delning av suveräniteten kallas också ”europeisk integration”.

Senast uppdaterad 2014-05-27

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.