Information till medarbetare på Älvsbyns kommun

Texten uppdaterad 2020-12-03

Kommunens verksamheter gör allt de kan för att säkerhetsställa att det finns personal för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Socialtjänst och skola har sedan tidigare upprättat handlingsplaner för att så långt det är möjligt bemanna sin egen organisation. Samtidigt måste arbetsgivaren även planera och vara förberedd på ett scenario där personalfrånvaron är så pass omfattande att personal måste förflyttas mellan verksamheter.

Ifall omfattande personalfrånvaro drabbar någon del av socialtjänsten förflyttas personal inom socialtjänsten i ett första skede. Därefter kan det bli aktuellt att flytta personal från andra verksamheter till socialtjänsten. Att omfördela personal mellan verksamheter är en sista utväg, när den egna handlingsplanen inte längre räcker till.

Allvarlig personalbrist

Läget är nu allvarligt och vissa verksamheter rapporterar nu om så omfattande personalbrist att omfördelning av personal mellan verksamheter behöver aktualiseras. Den allvarliga situationen kan komma att kräva att medarbetare tillfälligt behöver gå in och arbeta i en verksamhet där man normalt inte arbetar eller rent av arbeta med helt andra arbetsuppgifter än vad man gör till vardags. Det gäller både inom och mellan verksamheter.

– I den ansträngda situation som råder är det fantastiskt hur medarbetare och medmänniskor runt om ställer upp. Medarbetare visar stor flexibilitet och ställer upp och jobbar extrapass. Chefer arbetar dag, kväll och helger tillsammans med sin personal för att säkra bemanning i sin verksamhet. Det finns till och med personer utifrån som hört av sig och som anmält sig som timvikarie enkom för att kunna hjälpa till, säger Anna-Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.

Tillsammans – för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner

Älvsbyns kommun har sedan pandemins start i våras informerat och förhandlat fortlöpande med de fackliga organisationerna inför eventuellt beslut att tillfälligt omfördela personal mellan verksamheter.

– Det är nu viktigare än någonsin att vi samarbetar och ser till vårt huvuduppdrag – att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. I det arbetet behöver vi alla kavla upp ärmarna och hjälpas åt, säger Magnus Nordström, kommunchef på Älvsbyns kommun.

 

Läs mer om förhållningsregler för Älvsbyns kommuns personal på:

Information till personal angående Coronaviruset