Smittspridningen fortsatt hög

Anna-Karin Andersson, tf kommunchef. Foto Peter Lundberg

Anna-Karin Andersson, tf kommunchef. Foto Peter Lundberg

– Det är oroväckande att smittspridningen fortsätter att vara så hög. Ta ditt ansvar och gör vad du kan för att skydda dig själv och andra från covid-19. Det kan rädda andras och ditt liv, säger Anna-Karin Andersson, tf kommunchef i Älvsbyns kommun.

Regionens smittspårning visar att fler och fler smittas på fester som små privata fester, cruising/bilträffar med mera. Det är verkligen inte läge att åka på sådant nu.

Antal smittade per vecka i Älvsbyns kommun

Antal smittade per vecka i Älvsbyns kommun

Ett annat område som sticker ut är att smittspridningen bland unga ökar. Prata med era ungdomar om vikten av att hålla avstånd, helst bara umgås med de man bor med eller ett fåtal vänner, då helst utomhus. Även om de unga inte skulle bli svårt sjuka eller dö så kan någon närstående smittas och drabbas. Det är också bekymmersamt att belastningen på sjukvården fortsatt är väldigt hög, så håll er hemma så mycket det går och vaccinera er när det är er tur.

Antal vårdade på vårdavdelning (orange) och intensivvårdsavdelning (blå)

Antal vårdade på vårdavdelning (orange) och intensivvårdsavdelning (blå)

Vaccin

Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin men de äldsta går först eftersom den största risken för sjukdom är hög ålder. Vaccination är frivilligt och gratis för alla. Vaccin är den medicinska uppfinning som har räddat flest liv i världshistorien. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

– Smittan kommer att finnas kvar ett bra tag framöver. De som inte vaccinerar sig riskerar svår sjukdom och död, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten.

Andel 60 år och äldre i Norrbotten som vaccinerats till och med vecka 16. I Älvsbyns kommun är det flest vaccinerade hittills, över 80%.

Andel 60 år och äldre i Norrbotten som vaccinerats till och med vecka 16. I Älvsbyns kommun är det flest vaccinerade hittills, över 80%.

Älvsbyns vaccinationsmottagning

På länken nedan kan du se vems tur det är och boka tid för vaccination mot covid-19. Nya grupper kan släppas med kort varsel beroende på tillgång av vaccin och tillgång till lediga tider.

https://www.1177.se/Norrbotten/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-Alvsbyn/

På nedanstående länk kan du se en mer detaljerad beskrivning om vem som kan boka tid för vaccination just nu.

https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-vaccination-mot-covid-19-i-norrbotten/#section-122940

Frågor och svar hittar du på:

https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/

Vaccination

 • All information om covid-19 och hur du gör för att boka tid för vaccination finns på 1177.se/norrbotten
 • Det är säkert att vaccinera sig och alla vaccin ger en god effekt mot svår sjukdom
 • Du kan vaccinera dig i alla kommuner i Norrbotten
 • De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller även efter att man har vaccinerat sig.
 • Region Norrbotten ringer aldrig upp och ber att du ska legitimera dig med bank-ID eller bankdosa. Får du ett samtal där någon ber dig att legitimera dig ska du lägga på och göra en anmälan om försök till bedrägeri.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela endast bekräftad information från säkra källor
 • Har du fler frågor och funderingar om vaccin? På 1177.se finns faktagranskad och säker information.
Antal vaccindoser per vecka i Norrbotten

Antal vaccindoser per vecka i Norrbotten

 

Totalt antal vaccindoser i Norrbotten

Totalt antal vaccindoser i Norrbotten

 

Antalet smittade i covid-19 i Norrbottens kommuner (klicka på bilden för att visa större).

Antalet smittade i covid-19 i Norrbottens kommuner (klicka på bilden för att visa större).

 

Bromsa smittspridning

 • Stanna hemma när du har symtom. Testa dig så fort som möjligt.
 • Håll avstånd till andra människor både inom- och utomhus. Undvik platser med trängsel.
 • Tvätta händerna ofta
 • Begränsa antalet inköp i butiker, handla ensam och undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna
 • I situationer där trängsel inte kan undvikas ska du som är äldre än 16 år använda munskydd.
 • Umgås bara med personer du bor med. Du som bor själv begränsar ditt umgänge till ett fåtal vänner eller närstående.
 • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt. Träffa inga nya kontakter under resan eller på resmålet.
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt
 • Håll dig uppdaterad om vilka rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Norrbotten
 • Samlad myndighetsinformation finns på krisinformation.se

Länkar

De allmänna råden i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Så använder du munskydd

Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten

Statistik för vaccination mot covid-19

Information till kommunanställda angående coronaviruset

Älvsbyns kommuns allmänna information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Samlad myndighetsinformation finns på www.krisinformation.se