Covid-19-läget i grundskolan

Från och med 23 november

Avslut av daglig rapportering

Till att börja med tyckte vi att det var viktigt att informera om hur covidsmittan spreds via dagliga uppdateringar, men eftersom det nu är så stor spridning i så många verksamheter är det svårt att hålla hög kvalitet på uppgifterna. Därför hänvisar vi i fortsättningen till Region Norrbottens veckostatistik för kommunen som normalt presenteras under måndagar i dokumentet “Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten, vecka X.” och finns på sidan:

www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset

Vissa händelser kommer vi fortsatt att informera om direkt till berörda och eller via skolans system för information till vårdnadshavare – Infomentor.

Om det inträffar speciella händelser så kommer vi givetvis att informera om det på kommunens webbplats startsida www.alvsbyn.se och i andra kanaler.

———-

20 november

2 anställda har bekräftats smittad av covid-19.

6 av personalen som har covid-19-symptom har fått bekräftat att de inte är smittade.

Inga elever har bekräftats smittade.

———-

19 november

Ingen anställd har bekräftats smittad av covid-19.

4 av personalen som har covid-19-symptom har fått bekräftat att de inte är smittade.

Inga elever har bekräftats smittade i grundskolan men 1 elev på Älvsbyns gymnasium har bekräftats smittad.

———-

18 november

Ingen anställd har bekräftats smittad av covid-19.

3 av personalen som har covid-19-symptom har fått bekräftat att de inte är smittade.

Inga elever har bekräftats smittade.

———-

17 november

1 anställd är åter i tjänst efter sjukdom.

Ingen anställd har bekräftats smittad av covid-19.

Inga elever har bekräftats smittade.

———-

16 november

2 anställda på Parkskolan har bekräftats smittade av covid-19.

6 av personalen som har covid-19-symptom har fått bekräftat att de inte är smittade.

Inga elever har bekräftats smittade.

———-

13 november

3 anställda på Parkskolan har bekräftats smittade av covid-19.

Inga elever har bekräftats smittade.

———-

12 november

Ingen anställd har bekräftats smittad av covid-19.

3 av personalen som har covid-19-symptom har fått bekräftat att de inte är smittade.

1 elev på Parkskolan och 1 elev på Knut Lundmarkskolan har enligt vårdnadshavare bekräftad covid-19.

De två eleverna som blivit sjuka har vistats på skolorna under delar av vecka 45. Vi vill därför informera er om att övriga som vistats på skolorna kan ha utsatts för smittorisk. Ni ska därför vara extra uppmärksam på symptom de närmaste 14 dagarna. Då det är viktigt att minska smittspridning bör man undvika onödiga sociala kontakter under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra.

Får något barn symptom ska de stanna hemma och det rekommenderas att barn från 6 år testas för covid-19 vid symptom. Mer information om provtagning finns på 1177.se

———-

9 november

2 anställda på Parkskolan har bekräftats smittade av covid-19.

En person bekräftades smittad på fredag eftermiddag och en person under söndagen, varpå information gick ut till samtliga föräldrar på Parkskolan.

Läs mer på:

www.alvsbyn.se/nyheter/covid-19-har-bekraftats-pa-parkskolan

———-

Stänga skolor?

Kommunen har fått frågan om att stänga grundskolor, men det är inte aktuellt och stängda grundskolor har främst negativa effekter enligt Folkhälsomyndigheten.

Så här säger Folkhälsomyndigheten i sin kunskapssammanställning:

”Stängda skolor har främst negativa effekter. Barn och ungdomar står för en liten andel av covid-19-fallen. De flesta fall smittas av en vuxen och får milda symtom. Barn smittar dessutom andra i lägre utsträckning än vad vuxna gör och skolan som arena har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Studier visar också att skolstängningar under pågående pandemi inte spelat någon avgörande roll i kontrollerandet av smittspridningen. Däremot får stängda skolor andra negativa konsekvenser för barn och unga.”

Kommunens ledningsgrupper tar smittan på största allvar och har fortlöpande möten, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för samtal med smittskydd Norrbotten, fattar beslut och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Alla kommunens skolor har vidtagit ett flertal extra åtgärder i dagsläget för att minska risken för smittspridning.

Förhållningssätt

Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Elever med sjukdomssymptom stannar hemma. Mer information om vad som gäller och hur länge man ska vänta innan man kan träffa andra och gå till jobb och skola finns på:

www.alvsbyn.se/nyheter/information-med-anledning-av-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19