Covid-19 har bekräftats på Parkskolan

En person bekräftades smittad på fredag eftermiddag och en person under söndagen, varpå information gick ut till samtliga föräldrar på Parkskolan. Kommunens ledningsgrupper har fortlöpande möten, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fattar beslut och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Smittspridningen har ökat markant i grannkommunerna Luleå, Boden och Piteå under förra veckan. Älvsbyn ligger kvar på ungefär samma nivå som de senaste 6 veckorna med totalt 5 smittade i hela kommunen under förra veckan (v.45), där de två smittade på Parkskolan ingår.

Antal covid-19-smittade i Älvsbyns kommun per vecka.

Antal covid-19-smittade i Älvsbyns kommun per vecka.

Kommunens gemensamma mål är att elever och anställda ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap och myndigheternas riktlinjer. Kommunens skolor vidtar fortlöpande åtgärder för att minska risken för smittspridning.

I nuläget finns inga allmänna rekommendationer från myndigheterna att stänga grundskolor. Skolplikten gäller och elever har kvar sina rättigheter att få undervisning. Folkhälsomyndigheten och Skolverkets rekommendationer är fortsatt att friska elever samt personal ska gå till skolan.

Åtgärder

Parkskolan har vidtagit ett flertal extra åtgärder i dagsläget för att minska risken för smittspridning:

Kontakt är tagen med smittskydd Norrbotten angående smittspårning.

Elever från andra skolor kommer inte till Parkskolan för undervisning. Denna vecka från och med måndag morgon ställs därför exempelvis följande in; kulturskolan, möten om de inte kan hållas digitalt och modersmålsundervisning med mera.

Det genomförs även förändringar/begränsningar inom slöjd, förberedelseklasser, onödiga förflyttningar mellan platser/skolor, vaktmästeri med mera.

Förhållningssätt

Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Elever med sjukdomssymptom stannar hemma. Mer information om vad som gäller och hur länge man ska vänta innan man kan träffa andra och gå till jobb och skola finns på:

https://www.alvsbyn.se/nyheter/information-med-anledning-av-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/