Blåkulla i coronakarantän

– Jag känner mig väldigt orolig beträffande påsklovet. Många är lediga och kanske träffar folk man inte brukar eller åker till en annan skidort. Under och efter sportlovet som vi nyss passerat har det blivit en mycket stor ökning i smittspridningen och vi vill verkligen inte ha det igen i samband med påsken, säger Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älvsbyns kommun.

Den senaste publicerade jämförelsestatistiken för landet visar att Älvsbyn har den sjätte högsta smittspridningen per 1000 invånare av Sveriges 290 kommuner.

Gunilla Granström, enhetschef på Älvsbyns hälsocentral och Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

Gunilla Granström, enhetschef på Älvsbyns hälsocentral och Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Älvsbyns kommun. Foto Peter Lundberg

Gunilla Granström, enhetschef på Älvsbyns hälsocentral vill tillsammans med kommunen skicka ut skarpa uppmaningar för påsken.

– Det är mycket oroande om man tänker på hur smittspridningen ser ut och att vi normalt träffar många personer utanför familjen under påsken. Det är verkligen inte läge att bjuda hem släkt eller vänner i påsk, säger Gunilla Granström, enhetschef på Älvsbyns hälsocentral.

Gunillas råd för påsken

 • Det viktigaste är att inte umgås med några andra än de man bor med.
 • Även om man är ute så ska man inte vara för många.
 • Inte resa bort.
 • Använd gärna munskydd när du måste gå på affären, men se först en film på 1177.se hur man använder munskydd på ett säkert sätt som inte riskerar att i stället öka smittspridningen.
 • Håll avstånd, även utomhus.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid symtom på covid-19 och testa dig så snart som möjligt.

Ungdomsfest orsak till stor smittspridning

Smittskydd Norrbotten har tagit fram detaljerad statistik gällande covid-19-smittade i Älvsbyns kommun. Perioden som är undersökt är från sportlovsveckan och två veckor framåt (8-23 mars). När smittskydd analyserat journalerna verkar det finnas en tendens till att provta sig lite sent efter symtomdebut och att personer går till jobbet med symtom. Statistiken för tvåveckorsperioden visar också att över 30 % av de smittade är mellan 15-24 år.

Konstaterade covid-19-fall i Älvsbyns kommun per ålder (8-23 mars 2021)

Det ena som sticker ut i siffrorna med en större smittspridning är en ungdomsfest där det har varit betydligt fler än 8 personer. Många blev smittade på festen och de har sedan smittat vidare till familj och andra. Och det andra är ett företag där anställda har varit på en gemensam resa till fjällen där flera blev sjuka.

Analysen visar även att det är väldigt utspritt över flera olika verksamheter hur man blivit smittad. Exempelvis i olika mellanstora och små företag, i livsmedelsbutiker och andra butiker, personal med koppling till regionala vården, administrativ kommunal personal, högmässa och begravning. I skolorna är det elever som bor i Älvsbyns kommun men som går gymnasiet i grannkommuner, men även fall på Älvåkraskolan och på Parkskolan.

– Jag upplever att det är många som inte längre orkar följa riktlinjerna. Alltså att man undviker att träffas i onödan, stanna hemma från jobb och skola då man är sjuk och stanna hemma efter provtagning tills man fått provsvar, säger Gunilla Granström, enhetschef på Älvsbyns hälsocentral.

På flera håll i landet ökar antalet covidsjuka som behöver vård på sjukhus. I Norrbotten pekar kurvan för antalet inlagda för covid på intensivvårdsavdelningen brant uppåt sen veckan efter sportlovet.

– Jag säger som Gunilla, att man måste hålla restriktioner, riktlinjer och rekommendationer som vi har fått för att minska smittspridningen och hålla nere trycket på vården. Sedan tycker jag att det är viktigt att man vaccinerar sig allt eftersom erbjudandet kommer. Det är också en viktig del i att minimera smittspridningen och för att undvika att bli svårt sjuk, säger Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Använda munskydd

Munskydd kan vara ett bra komplement, men de ersätter inte de allmänna råden. I situationer där det är svårt att hålla avstånd är användningen av munskydd en tilläggsåtgärd till övriga åtgärder. Munskydd ska alltså inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning, det vill säga:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant, eller använd handdesinfektion,
 • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel,
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt och
 • res på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Länsstyrelsen i Norrbottens rekommendationer i påsk

 • Umgås endast i små sällskap tillsammans med dina närmaste. Dela inte boende eller umgås inomhus på nära håll med de utanför ditt sällskap.
 • Håll avstånd och undvik situationer där det är risk för trängsel.
 • Handla helst på egen hand och undvik att handla vid tidpunkter då många befinner sig i butiken. Följ butikernas råd och anvisningar.
 • Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du stanna hemma eller i ditt boende och testa dig för covid-19, även om du inte befinner dig i din hemregion.
 • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt både inom och utom länet. Undvik kollektivtrafik och träffa inga nya människor under resan eller på resmålet. Säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.
 • Om du reser med bil, tänk på att du kan behöva ta extra tid på dig. Bensinmackar och vägrestauranger räknas som handelsplatser och har begränsningar kring hur många kunder de får ha i sina butiker.
 • Undvik aktiviteter där skaderisken är hög för att skydda dig själv och minska belastningen på vården
Covid-19-rapport vecka 12 i Norrbotten

Covid-19-rapport vecka 12 i Norrbotten (klicka på bilden för att se den större)

Länkar:

Så använder du munskydd

Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten

Statistik för vaccination mot covid-19

Information till kommunanställda angående coronaviruset

Älvsbyns kommuns allmänna information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Samlad myndighetsinformation finns på www.krisinformation.se