Tipsrunda frågor och svar

Vinnare av tipsrundan och el-cykeln, med 12 rätta svar, blev Jimmy Degerbro, Älvsbyn. Andra till fjärde pris utan inbördes ordning blev Inger Adolfsson, Carin Lennahl och Ulf Lennahl.

Läs mer om invigningen på:
www.alvsbyn.se/nyheter/ny-gc-vag-invigdes-under-bilfria-dagen

 

Fråga 1

Hur många kilometer gång- och cykelväg finns i Älvsbyn som Älvsbyns Energi sköter driften på?

1. 10 km
X. 50 km
2. 25 km

Rätt svar: 25 km

 

Fråga 2

Ungefär hur många gatljus finns i Älvsbyns kommun?

1. Cirka 2 750 st.
X. Cirka 5 000 st.
2. Cirka 1 200 st.

Rätt svar: 2 750 st.

 

Fråga 3

Ungefär hur många plogsvängar är det på kommunens gator en normal vinter?

1. Cirka 10 st.
X. Cirka 20 st.
2. Cirka 50 st.

Rätt svar: Cirka 20 st.

 

Fråga 4

Hur många mil vattenledningar finns i kommunen?

1. Cirka 18,5 mil
X. Cirka 25,3 mil
2. Cirka 100 mil

Rätt svar: Cirka 18,5 mil

 

Fråga 5

Hur mycket vatten produceras varje år i Älvsbyns Energis vattenverk?

1. 600 000 m3
X. 200 000 m3
2. 10 000 m3

Rätt svar: 600 000 m3

 

Fråga 6

Var ligger råvattentäkten för centrala Älvsbyn med omnejd där dricksvattnet pumpas till vattentornet?

1. Vid Kanis
X. Vid Selholmen
2. Vid Lomtjärn

Rätt svar: Vid Selholmen

 

Fråga 7

Vad eldar man med i fjärrvärmepannorna i Älvsbyn?

1. Biobränsle
X. Diesel
2. Sopor

Rätt svar: Biobränsle

 

Fråga 8

Hur många villor i Älvsbyn är anslutna till fjärrvärme?

1. Cirka 3000 st.
X. Cirka 950 st.
2. Cirka 650 st.

Rätt svar: Cirka 950 st.

 

Fråga 9

Hur hög är ackumulatortanken på fjärrvärmeverket? (se bild)

1. 34 meter
X. 48 meter
2. 25 meter

Rätt svar: 34 meter

Accumulatortank vid fjärrvärmeverket

 

Fråga 10

Hur många återvinningsstationer som sköts av FTI finns det i Älvsbyns kommun?

1. 5 st.
X. 7 st.
2. 10 st.

Rätt svar: 7 st.

 

Fråga 11

Ungefär hur många kilo plast per person i Älvsbyn samlas in och återvinns per år?

1. Cirka 10 kg
X. Cirka 18 kg
2. Cirka 6 kg

Rätt svar: Cirka 6kg

 

Fråga 12

Hur många besökare per år har återvinningscentralen i Älvsbyn av personer som vill sortera och kasta sitt avfall?

1. 35 000 st.
X. 100 000 st.
2. 10 000 st.

Rätt svar: 35 000 st.