Ny GC-väg invigdes under bilfria dagen

Industrileden mellan Nya Altuna och Kanis har sedan länge tillbaka varit en vältrafikerad väg, både vad gäller fordon och gångtrafikanter. I och med den tunga trafiken har man under en tid funderat på hur man skulle kunna gå tillväga för att göra det mer säkrare för de som promenerar längs vägen. Resultatet blev att kommunen och Älvsbyns Energi har tillsammans med Trafikverket berett en GC-väg som delvis går parallellt med Industrileden. Projektet är en del av kommunens arbete för en mer inkluderande och hållbarare kommun.

– Vi har en långsiktig strategi för att öka antalet gång- och cykelvägar i Älvsbyn, för att ge människor möjligheten att kunna välja bort bilen om man ska någonstans. Samtidigt vill vi även ge de som inte har bil möjligheten att kunna ta sig fram, både gående och med cykel, säger Sofia Lundberg, samhällsstrateg på Älvsbyns kommun.

Många hurtiga besökare

Under den internationella bilfria dagen den 22 september anordnades en invigning av den nya GC-vägen. Efter invigningstal från energibolagets VD Jan Sippola och Älvsbyns kommunalråd Tomas Egmark klipptes det ceremoniella blågula bandet inför närmare 150 närvarande.

– Det är en viktig sträcka, för det är väldigt mycket människor som är ute och går efter den trafikerade vägen. För att styra dem till den här vägen har vi belyst hela sträckan och tagit bort belysningen på Trafikverkets vägar, förutom dem som är vid korsningarna, säger Jan Sippola, VD på Älvsbyns Energi.

– Vi sökte medfinansiering av Trafikverket som gick in med 50 % av den totala kostnaden, vilket skulle täcka cirka 900 meter. Men genom att vi har återanvänt mycket material av alla grävjobben vi har haft inom Va-nätet så har vi kunnat bygga 2 200 meter.

Dagen till ära hölls en tipsrunda, där samtliga gång- och cykeltrafikanter hade chans att vinna en ny el-cykel. Vinnare, frågor och de rätta svaren hittar du på:
www.alvsbyn.se/nyheter/tipsrunda-fragor-och-svar

Videoreportage från dagen hittar du på vår YouTube-kanal.

Text: Robin Nilsson