Projekt Storgatan på gång igen!

Trafikverket och Älvsbyns kommun har nu kommit överens om vilka åtgärder som Trafikverket ska utföra längs väg 671 som omfattar delar av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan.

Några av åtgärderna som planeras är: avsmalning av körbana, ökad tillgänglighet vid passager, ny belysning, tydliggörande av gång- och cykelbana, tydliggörande av infarter till fastigheter, prioritering av gående och cyklister vid infarter till fastigheter samt anslutande gator. Gammal stenkolstjära kommer att tas bort och ny beläggning läggas på plats.

Trafikverket kommer under våren 2020 att starta ett arbete med att ta fram en bygghandling för att sedan kunna  upphandla en entreprenör som utför åtgärderna. Åtgärderna startar tidigast 2021.

Du kan läsa mer om projektet på www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/vi-bygger-och-forbattrar/alvsbyn-tatortsatgarder/

Synpunkter på förslaget lämnas senast 4 mars till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2017/82477.

Har du frågor om projektet kan du också ta kontakt med Sofia Lundberg, samhällsstrateg på Miljö- och byggkontoret.