Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontorets personal nås främst via kommunens växel, 0929-170 00, där du även kan lämna meddelanden. Om du inte vet vem du ska prata med kontakta administratör Amanda Johansson. Du kan även skicka e-post till mb@alvsbyn.se (Miljö-och byggnämndens brevlåda). Posten diarieförs och vidarebefordras till ärendets handläggare. Vid påbörjat ärende ange handläggare samt diarienummer.

Kontaktpersoner på Samhällsbyggnadskontoret:

Roger Tuomas, enhetschef för samhällsbyggnadskontoret
roger.tuomas@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 19

Amanda Johansson, administratör
Arbetsområden: Administration, nämndssekreterare Miljö- och byggnämnden, hemsida, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, köldmedierapportering, Miljö- och byggkontorets fakturor, ovanjordcisterner mm
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)
Telefon: 0929-171 78

Asad Namah, byggnadsinspektör
Arbetsområden: Bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, ovårdade tomter och OVK.
asad.namah@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 86

Daniel Nordström, GIS – samordnare
Arbetsområden: GIS, kartor och adresser.
daniel.nordstrom@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 84

Tobias Ström, miljöinspektör
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskyddstillsyn, skrotbilar, värmepumpar, avlopp och renhållningsdispenser.
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)
Telefon: 0929-171 87

Sara Jakobsson, miljöinspektör
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskyddstillsyn, värmepumpar, avlopp och renhållningsdispenser.
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)
Telefon: 0929-171 89

Louise Södersten, livsmedelsinspektör
Arbetsområden: Livsmedelskontroll, tillsyn av handel med tobak, folköl och receptfria läkemedel.
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)
Telefon: 0929-171 79

Erik Isaksson, samhällsplanerare
Arbetsområden: Detalj- och översiktsplanering.
erik.isaksson@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 83

Sofia Lundberg, samhällsstrateg
Arbetsområden: Översiktlig planering,
sofia.lundberg3@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 88

Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Näringsliv/företagande, företagsetablering och projekt.
Telefon: 0929-174 80 med mobilkoppling
E-post: sofia.lundberg@alvsbyn.se

Erika Groth, energi- och klimatrådgivare, vatten- och miljöstrateg
Arbetsområden: Strategiskt miljöarbete och miljöövervakning inom t.ex. vattenförvaltning/vattenvård, luftkvalitet, biologisk mångfald, naturskydd, klimatpåverkan och klimatanpassning. Energi- och klimatrådgivning till hushåll, företag och föreningar.
erika.groth@alvsbyn.se
Telefon: 0929-170 63

Mathilda Kullebjörk, Projektanställd näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Utvecklingsprojekt inom bland annat besöksnäring.
Telefon: 070-600 46 94
E-post: mathilda.kullebjork@alvsbyn.se

Senast uppdaterad 2021-03-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.