Miljö- och byggkontoret

Miljö- och byggkontorets personal nås främst via kommunens växel, 0929-170 00, där du även kan lämna meddelanden. Om du inte vet vem du ska prata med kontakta administratör Annica Brännmark. Du kan även skicka e-post till  mb@alvsbyn.se (Miljö-och byggnämndens brevlåda). Posten diarieförs och vidarebefordras till ärendets handläggare. Vid påbörjat ärende ange handläggare samt diarienummer.

Kontaktpersoner på Miljö- och byggkontoret:

Ingrid Karlsson, enhetschef för miljö- och byggkontoret
Arbetsområden: Planer, trafik och täkter
ingrid.karlsson@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 19

Annica Brännmark, administratör och trafikhandläggare
Arbetsområden: Administration, hemsida , parkeringstillstånd för rörelsehindrade, köldmedierapportering, Miljö- och byggkontorets fakturor, ovanjordcisterner, trafik mm
annica.brannmark@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 85

Asad Namah, byggnadsinspektör
Arbetsområden: Bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och OVK.
asad.namah@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 86

Daniel Nordström, GIS – samordnare
Arbetsområden: GIS, kartor och adresser.
daniel.nordstrom@alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 84

Amanda Johansson, miljöinspektör
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.
Telefon: 0929-171 78
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)

Erika Groth, miljöinspektör
Arbetsområden: Miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och smittskydd.
Telefon: 0929-170 63
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)

Sandra Svensson, miljöinspektör
Arbetsområden: Livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd, tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Telefon: 0929-171 87
mb@alvsbyn.se (Gemensam e-postadress till Miljö- och byggkontoret)

Erik Isaksson, samhällsplanerare
Arbetsområden: Detalj- och översiktsplanering.
erik.isaksson@alvsbyn.se
0929-171 83

Senast uppdaterad 2017-09-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.