Ny IT-support för anställda

Syftet är att det ska finnas en ingång till support/felanmälan och att användarna då de behöver hjälp alltid ska kunna nå en person under kontorstid. Det är teknikerna på IT-avdelningen som bemannar supporten. Målsättningen är att ge IT-avdelningens kunder en bättre, enklare och mer tillgänglig IT-support.

Vad innebär förändringen för dig?

Vår IT-support är bemannad vardagar klockan 07.30 – 16.00 (lunch klockan 11.30 – 12.30) av personal från IT-avdelningen.

För att på bästa sätt hantera era ärenden har vi tagit fram en e-tjänst som du finner på:

Felanmälan och support

Du kan skicka in ärenden dygnet runt via e-tjänsten.

Alla ärenden som lämnas in via e tjänsten registreras i ett ärendehanteringssystem. Som användare kan du då följa på vad som händer i ditt ärende. Du kommer även att kunna ringa till vår supporttelefon under öppettiderna på telefon 0929-171 00.

Vår målsättning är att du som använder e-tjänsten inom 30 minuter ska få en återkoppling från oss under den tid som supporten är bemannad.

Direktsamtal eller mejl adresserade till enskilda tekniker ska alltså inte användas för support-ärenden i fortsättningen.