Ny e-tjänst – Orosanmälan

E-tjänsten kan man använda både som privatperson och i tjänsten med anmälningsskyldighet. Om man misstänker att ett barn far illa görs en orosanmälan på e-tjänsten.

– E-tjänsten införs för att underlätta för de som vill göra en orosanmälan till socialtjänsten i Älvsbyns kommun. Det behövs inga bevis för att göra en orosanmälan. Det räcker med att den som gör anmälan känner på sig att någonting inte står rätt till eller misstänker att barn eller ungdom far illa, säger Nataliya Renlund, enhetschef, Stöd till individ och familj.

Om du gör din anmälan som privatperson kan du vara anonym, men du kan inte vara det om du i tjänsten har anmälningsskyldighet. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan de endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

– E-tjänsten är ett komplement till andra ingångar till socialtjänsten. Det går fortfarande att kontakta socialtjänsten via telefon och e-post. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida, säger Nataliya Renlund.

Den nya e-tjänsten uppfyller kraven på sekretess och säkerhet.

Länk till e-tjänst:

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Läs mer om orosanmälningar på:

www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/individ-och-familj/barn-och-familjeenheten