Näringslivsfrukost april

Robert Granström, Elisabeth Nordström, Företagarna och Christer Lundström It-byn, hade nypremiär för ”River online”. UF-företagen från Älvsbyns kommun beskrev deras år som företagare.

Johan Dahlqvist, Älvsbyns kommuns kommunalråd berättade att man på kommunen arbetar med budgeten för 2025.
– Vi fortsätter även att besöka företagen i kommunen och den här månaden har vi besökt Elon, Älvsby El och Avstampet i Norr AB. Det är spännande att höra hur det ser ut bland företagen i vår kommun, säger Johan.

Hållbara ägarskiften

Anna Tuomas från CooCon berättade om deras arbete med hållbara ägarskiften. CooCon drivs av Connect, Coompanion och dess partners och deras syfte är att underlätta ägarförändringar för företagare i Norrbotten. Genom att samarbeta med CooCon, får företagen tillgång till en personlig affärsutvecklare som ger stöd och råd baserade på företagets styrkor och svagheter.
– Man utgår utifrån företagarnas egna förutsättningar, berättar Anna.

”River online”

I samband med näringslivsfrukosten i Älvsbyn lanserades en ny och förbättrad ”River online” men även en nationell testbädd för att testa teknik och metoder i vattendrag. Det förbättrade ”River online” kommer att visa nivån i Piteälven och utrustas med fler sensorer längs älven och även i vissa sjöar. Robert Granström och Elisabeth Nordström från Företagarna och Christer Lundström, Itbyn presenterade arbetet.

Bild som visar UF-företagen 2024.

UF-företag i Älvsbyn

Älvsbyns kommuns UF-företagare presenterade sina företag och hur de arbetat under året. Ett arbete som sammanfattades med orden kul, lärorikt och svårt. Flera av dem kan även i framtiden se sig som företagare.
– Jag är otroligt stolt över dessa unga företagare, säger Katarina Gudmundsson, lärare på Älvsbyns gymnasium.

Läs mer från april månads näringslivsfrukost i vårt nyhetsbrev. Där kommer du som prenumerant få artikeln i sin helhet.

Besök webbsidan här, Näringsliv | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se).