LINE-slutrapport

Arbetet med LINE (lokala investeringar och etableringsfrämjande) har sammanfattats i en slutrapport, här nedan kan du läsa rapporten i sin helhet.

LINE Slutrapport