Lämna in bygglovsansökan i tid!

Miljö- och byggnämnden har två nämndsammanträden kvar före midsommar. Nämndsammanträdena äger rum den 12 maj respektive 15 juni, men för att ditt ärende ska komma upp på nämnden så måste du lämna in bygglovsansökan i god tid. Sista inlämningsdatum till miljö- och byggnämnden är den 12 april respektive 17 maj 2021.

Läs mer om bygglov här: Bygga, ändra eller riva | Älvsbyns kommun