Kommunen bygger bredband till Älvsbyns byar – först ut är Pålsträsk

Älvsbyns kommun har haft informationsmöten i nämnda byar och de fastighetsägare som visat intresse har skickat in en bindande anmälan. Den som inte har anmält sig kan göra det fortlöpande via en anmälningsblankett på kommunens hemsida.

– Vi i styrgruppen för bredband i Älvsbyns kommun har gjort en grov prioriteringsordning för bredbandsutbyggnaden av byarna under förutsättningen att tillräckligt många anmäler sig, säger Bert-Erik Vestermark på Älvsbyns kommun.

Börjar med Pålsträsk

Intresset för bredband ute i kommunens byar är för tillfället svalt förutom i Pålsträsk. I sommar kommer kommunen därför att dra bredband till byn Pålsträsk, där intresset är stort och kalkylen visar att det är möjligt att bygga bredband där. Nästa bredbandsmöte i Pålsträsk är redan på måndag den 29 maj kl. 18.00. Bredbandsmötet hålls i Pålsträsk byagård (Skolan).

– År 2018 planerar vi att bygga bredband i byarna Hällan, Nystrand, Nybyn, och Övrabyn för att Vattenfall skall markförlägga el på delar av sträckan på södra sidan Piteälven och då samförlägger vi med dem för att få så låg kostnad som möjligt för markarbeten, berättar Bert-Erik Vestermark.

För övriga nämnda byar har kommunen inte bestämt prioriteringsordning, men förhoppningen är att bygga bredband i dessa byar under åren 2019-2020. Än finns det tid att lämna in intresseanmälan till antingen Bert-Erik Vestermark och Crister Lundgren på Älvsbyns kommun. Anslutningsavgiften är fastställd till 28 000 kr inkl. moms.

Älvsbyns kommun kommer att fortlöpande informera på sin hemsida och i annan lokal media om planerade bredbandsarbeten i kommunens byar för åren 2017-2020.

Mer information finns på:

http://www.alvsbyn.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-lokaler-och-tomter/bredband